Întrunirea lunară a administraţiei raionului Hîncești cu primarii, reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi descentralizate, agenții economici din sectorul agrar s-a desfășurat la 01.10.2018, în sala de ședințe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hîncești. La ședință au participat dl Nicolae CIUBUC, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Anatolie ZAGORODNÎI Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și dl Ion MEREUŢĂ, Reprezentantul Guvernului în teritoriu.

În debutul şedinţei, dl Ghenadie BUZA, Președintele Raionului Hîncești, a venit cu un mesaj de salut, mulțumind dlui Ministru, Nicolae CIUBUC pentru deschiderea și conlucrarea cu Consiliul Raional Hîncești.

Dl Ministru, Nicolae CIUBUC a informat audienţa despre măsurile întreprinse de minister în reformarea şi îmbunătăţirea sectorului agrar, menționând că se lucrează la identificarea activităților de susținere a producătorilor din domeniul agricol și cel zootehnic, prin identificarea noilor piețe de desfacere, prin subvenționarea tinerilor producători-subvenții în avans, prin organizarea iarmaroacelor, privind accesul cetățenilor la achiziționarea produselor direct de la producător.

De asemenea, Ministrul a comunicat ce proiecte vor fi finanțate în următorii 3 ani din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, Fondul Ecologic, Fondul de dezvoltare agricolă și rurală. După întrunirea cu primarii, agenții economici și șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate, impreuna cu dl Ciubuc, conducerea raionului au avut o deplasare in Lunca Prutului, unde a fost abordată problema aprovizionării cu apa potabilă a locuitorilor din aceste 10 localități.

În continuare, Dna Galina ERHAN, șef Direcția Generală Finanțe, a vorbit despre elaborarea bugetului pentru anul 2019, solicitând primarilor prezentarea în termenul stabilit a proiectului de buget pentru anul viitor, concomitent în format electronic și pe suport de hîrtie.
Cu o notă informativă referitor la organizarea și petrecerea Sărbătorii Vinului în raionul Hîncești a venit dl Ion SÎRBU, șef Direcția Agricultură și Alimentație, menționând că Ziua Vinului la Hîncești se va sărbători la 20 octombrie 2018.

Ulterior, Reprezentantul Guvernului în Teritoriu, dl Ion MEREUȚĂ, a menționat că la 28 octombrie 2018 intră în vigoare prevederile Legii nr.161 din 07 iulie 2016 și Hotărârii Guvernului nr.672 din 28 august 2017, privind Registrul de Stat al Actelor Locale. Totodată, a comunicat și despre importanța și rolul secretarilor consiliilor locale întru executarea prevederilor actelor normative privind ținerea acestui Registru.

În final, dna Elena MORARU TOMA, Secretarul Consiliului Raional, le-a vorbit primarilor despre următoarea perioadă electorală şi necesitatea pregătirii din timp a logisticii electorale, precum şi a sediilor birourilor electorale în corespundere cu cerinţele în vigoare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here