Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  Licitației Publice din  22 septembrie  2017 privind achiziționarea  lucrărilor de reparatie a drumului L511 de acces spre Drăgușenii Noi, Cod CPV- 45233142-6, oferta  SA „Drumuri Ialoveni” cu valoarea de 3 993 807,70 lei  inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în documentația de atribuire,   a fost apreciată drept cîştigătoare.

                    Președinte                                    Ghenadie BUZA

Ex : S. Lupașcu

tel.:  0 269 22039

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here