Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  Licitației Publice din  01 august  2017 privind achiziționarea  lucrărilor de întreținere a drumurilor locale (de acces) pe teritoriul raionului Hîncesti  (pe timp de vară),  Cod CPV- 45233141-9, oferta  SA „Drumuri Ialoveni” cu valoarea de 5 096 922,72 lei  inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în documentația de atribuire,   a fost apreciată drept cîştigătoare.

Vicepreședinte                                    Vera PATRAȘCU

Ex : S. Lupașcu

tel.:  0 269 22039

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here