La întâlnirea misiunii cu autorităţile administraţiei publice locale, conducerea executivă a raionului Hînceşti şi funcţionarii publici responsabili de implementarea Proiectului şi gestionarea locuinţelor sociale în raionul Hînceşti au informat inspectorii despre situaţia actuală a locuinţelor sociale, criteriile şi procedura de selecţie, procesul de selecţie, monitorizarea şi baza de date, implicarea municipalităţilor în proiect, administrarea şi deţinerea stocului de locuinţe, colectarea chiriei şi sustenabilitatea economică.

Pe lângă reuşitele în implementarea Proiectului, au fost menţionate şi lacunele în procesul de proiectare şi construcţie a locuinţelor sociale, la moment fiind finalizate şi înregistrate la Oficiul Cadastral Hînceşti doar 5 blocuri cu locuinţe sociale din cele 15 construite în raionul Hînceşti.

De asemenea, a fost invocată lipsa cererilor din partea populaţiei pentru locaţiunea locuinţelor sociale, în condiţiile emigraţiei populaţiei, caracteristicilor socio-demografice, lipsei tinerilor specialişti în localităţile rurale, precum şi concentrării populaţiei în oraşe.

La final, misiunea BDCE împreună cu conducerea executivă a raionului şi reprezentanţii UIP, faza II, au vizitat familiile beneficiare de locuinţe sociale din com.Sărata-Galbenă şi mun.Hînceşti, oaspeţii fiind mulţumiţi de cele constatate şi exprimând necesitatea imperativă de accelerare şi finalizare a implementării Proiectului în celelalte 10 primării ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I din raionul Hînceşti.

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here