1.Se încurajează toți angajatorii din raionul Hîncești în vederea desfășurării tuturor formelor de activități ce urmărește  prevenirea și lichidarea influenței factorilor profesionali de risc asupra organismului salariaților din subordine a determinanților stării de sănătate;

2.Se atenționează toți conducătorii întreprinderilor agricole și industriale din raion asupra necesității obligatorii de a respecta legislația în domeniul sănătății publice și a asigura desfășurarea examenelor medicale în conformitate cu planul calendaristic anual a salariaților care sunt expuși acțiunii factorilor profesionali de risc, inclusiv cu produse de uz fitosanitar și fertilizanți;

3.  Se pune în sarcină Directorului IMSP Spitalul Raional Hînceşti dl Petru CIUBOTARU, să identifice desfăşurarea măsurilor necesare pentru organizarea supravegherii sănătăţii a persoanelor angajate în ramurile agriculturii şi industriei (conform anexei);

4.     IMSP Spitalul Raional Hînceşti, dl Petru CIUBOTARU şi IMSP Centrul de Sănătate Publică Hînceşti, dl Anatolie AGA, în termeni rezonabili, vor prezenta spre informare vicepreşedintelui raionului pe probleme sociale Planul calendaristic anual de desfăşurare a examenelor medicale profilactice persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc, precum şi informaţia periodică despre mersul examinărilor medicale;

5. Examenele medicale vor fi efectuate în strictă conformitate  cu „Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1025 din 07.09.2016 şi a Ordinul Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova nr. 1013 din 16.12.2016 „Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1025 din 07.09.2016 „Pentru aprobarea regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc”;

6. Direcţia Agricultură şi Alimentaţie  Hînceşti, dl Ion SÎRBU va acorda conducerii IMSP Spitalul Raional Hînceşti şi a IMSP Centrul de Sănătate Publică  r- al Hînceşti asistenţă necesară în vederea stabilirii contactelor cu conducătorii întreprinderilor agricole din raion (conform anexei);

7. Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră Hîncești, d-na Elena NICHIFOR, va acorda conducerii IMSP Spitalul Raional Hîncești și a IMSP Centrul de Sănătate Publică Hîncești asistența necesară în vederea stabilirii contactelor cu conducătorii întreprinderilor industriale din raion (conform anexei);

8. Conducătorii întreprinderilor agricole și industriale din raion vor asigura antrenarea deplină a personalului expus acțiunii factorilor profesionali de risc, ce urmează a fi desfășurate;

9.  Secția Administrație Publică, Secretariat și Protocol, va asigura aducerea la cunoștință publică a prezentei dispoziții prin plasarea pe pagina oficială a raionului și publicarea în ziarul raional ,,Curierul de Hîncești”; 

10. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina Vicepreședintelul raionului dna. Vera Patrașcu.

 

 

      Preşedintele raionului Hîncești                                           Ghenadie BUZA

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here