Program de lucru:

Luni -Vineri – 800 – 1700

Zile de audiență: Marți-Vineri 8:00 -17:00

DUBCEAC  Zinaida –  şef Serviciu, tel 026923547

Structura Secţiei:
GREBINCEA  Olimpiada, specialist superior, tel 026923174

Serviciul Raional de Arhivă deține 244 fonduri cu un volum de 41259 dosare pentru anii 1945-2004. Spațiul depozitului se extinde în trei încăperi pe o suprafaţă de 124,4 m2 și o lungime a stelajelor constituind 494 m.l., care-s amplasate în demisolul Blocului administrativ nr.2 al Consiliului Raional.
Statele de personal ale Serviciului Raional de Arhivă alcătuiesc 2 unități : seful serviciului -1, arhivist – coordonator – 1.

Atribuții principale: Activează în conformitate cu prevederile Legii Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, nr.880-XII, din 22.01.1992; Organizează și asigură condiții de păstrare a documentelor respectînd întocmai Instrucțiunea cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, din 02.10.2002);
Organizează efectuarea ordonării și preluării dosarelor instituțiilor – surse de completare a Fondului Arhivistic;
Monitorizează realizările deciziilor Consiliului Raional (nr. nr.07/02 din 08.10. 2008, 02/07 din 22.04.2010) cu privire la starea arhivelor departamentale ale instituțiilor – surse de completare a Fondului Arhivistic în scopul reamplasării arhivelor departamentale în încăperi adecvate și organizarea efectuării inventarierii dosarelor existente, precum și prezentarea informației la ședința Consiliului Raional;
Perfecționează baza tehnico-materială și informațională a Serviciului în conformitate cu cerințele stabilite.
Serviciul Raional de Arhivă deține documentele:

Organelor locale de nivelul I și II ale administrației publice;
Organelor de justiție;
Organelor financiare și fiscale;
Instituțiilor de cultură, învățămînt, organelor de presă;
Instituțiilor de ocrotire a sănătății,sportive, de asistență socială și protecție a familiei;
Actele despre confiscarea averii persoanelor supuse represiunilor staliniste pentru anii 1944-1949; 1
Documentele privind obiectele privatizate la licitațiile tradiționale, privatizarea spațiului locativ, gospodăriilor agricole;
De asemenea, colecții de documente privind personalul scriptic al instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor lichidate.

Specificări esențiale:
Colectează documente și publucații referitoare la prezentul și trecutul localitatății Hîncești;
Întocmește scrisori informative către datele jubiliare ale localităților.

Prestări-servicii de către Serviciul Raional de Arhivă:
Permite accesul la consultarea documentelor în original;
Eliberează certificate de arhivă cu caracter social-juridic;
Organizează excursii, expoziții de documente, selectează la solicitare documente pe diferite teme.

Date de contact:

str. Mihalcea Hîncu,123,
tel.(0269) 2-35-47, 2-31-74
e-mail:serviciularhiva@hincesti.md

În atenția Autorităților publice locale de nivelul I

Potrivit prevederilor Regulamentului Fondului Arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992, a Istrucțiunii “Cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie” aprobată în anul 2002, în scopul evidenței, păstrării, asigurării integrității documentelor în arhivele departamentale ale instituțiilor – surse de completare a Fondului Arhivistic, Vă recomandăm următoarele măsuri prioritare:

 1. Asigurarea utilizării, conform destinației, a depozitului de arhivă, a condițiilor tehnice de păstrate a documentelor, fiind garantate integritatea, evidența strictă a documentelor păstrate în arhiva departamentală.
 2. Desemnarea prin dispoziție a persoanei responsabile de arhiva departamentală și de eliberarea certificatelor cu caracter social-juridic.
 3. Intensificarea controlului asupra procesului de transmitere – primire a dosarelor păstrate în instituție în cazurile eliberării persoanei responsabile de arhiva departamentală și de eliberarea certificatelor.
 4. Aprobarea Nomenclatorului concret al dosarelor instituției în luna ianuarie pentru anul curent, asigurîndu-se ordonarea documentelor cu termen permanent și lung de păstrare, precum și transmiterea dosarelor pentru păstrarea de stat în termenele stabilite, conform anexei.

Notă: Serviciul Raional Arhivă va acorda asistență metodologică privind evidența, păstrarea dosarelor în arhivele departamentale, realizarea certificatelor, ordonarea documentelor, întocmirea Nomenclatoarelor dosarelor.

1 COMENTARIU

 1. Seful Serviciu raional Hincesti Dna Dubceac Zinaida
  de la Rosca Angela
  Rog sa mi se elibereze Hotarirea Judecatii Ialoveni nr.261 din 2010 privind
  intretinerea copilului minor Caraman Anastasia Simone.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here