Conform Hotărârii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 ,,Privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice” a fost aprobat noul model de legitimație pentru victimele represiunilor politice. În scopul implementării Hotărârii Guvernului menționate, a fost elaborată Instrucțiunea privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice, prin Ordinul Ministrului Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din 9 noiembrie 2018.

   Reieșind din cele menționate, Vă aducem la cunoștință că Legitimația se perfectează în baza cererii conform anexei nr.1 la Instrucțiune, depuse de solicitant la Comisia locală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice, din cadrul Consiliului Raional Hîncești cu anexarea următoarelor acte:


– copia actului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
– copia certificatului de reabilitare;
 copia deciziei de reabilitare adoptată de către autoritatea publică de resort;
 legitimația (în cazul schimbării acesteia pe model de tip nou).


   Legitimația se înmânează nemijlocit titularului la prezentarea actului de identitate, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia conform legislației.

   Examinarea cererilor de către Comisia raională pentru asigurarea eliberării şi schimbării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice se va face în baza Instrucţiunii privind stabilirea mecanismului de evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1284 din 09.11.2018.Pentru informații contactați secretarul comisiei:  Sergiu PASCAL, tel. 0269/23795

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here