Recent, a fost deschis Apelul de propuneri 2022 în cadrul Programului de schimb de cunoștințe (KEP), cu finanțare pusă la dispoziție de Fondul CEI al BERD finanțat integral de Guvernul italian. Prin intermediul programului Know-how Exchange Programme 2022 (KEP), inițiativă Central Europeană care continuă să sprijine implementarea proiectelor, urmărind schimbul de bune practici și transferul de experiență între instituțiile din sectorul public și privat din statele membre ale ICE.  

Potențiali participanți:                                                                                          

Autoritățile publice centrale, regionale, locale, instituțiile de învățământ și cercetare, organizații non-guvernamentale (ONG) din statele membre ale ICE.

Activitățile care pot fi realizate:                                                                                  

Proiectul poate include activități care asigură transferul de experiență dintre parteneri, după cum urmează: instruiri, ateliere de lucru, vizite de studiu, misiuni de evaluare, asistență pentru elaborarea documentelor strategice (de exemplu, planuri de dezvoltare, strategii, studii etc.), transfer de tehnologii, asistență tehnică etc.

Condiții de bază:

Participarea a cel puțin doi parteneri pentru fiecare propunere. Cel puțin un furnizor de know-how (din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Polonia, România, Republica Slovacă și Slovenia) și un beneficiar (Republica Moldova).

Bugetul și contribuția participanțior:

Finanțarea acordată în cadrul prezentului apel de propuneri nu trebuie să depășească 50% din costul total al proiectului, iar suma maximă alocată unui singur proiect nu poate depăși 40.000 euro.

Termenul limită pentru depunerea dosarului de participare este 13 iunie 2022

Pentru mai multe informații și pachetul de documente  al  apelului accesați:

https://application.cei.int/application/kep-2022/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here