Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional pentru anul 2021

Cu privire la modificarea „Deciziei 01/51 din 26.03.2021 cu privire la aprobarea proiectului „HEALTH IN GOOD HANDS – Bigger HOSPITALS, Better CARE, Best DOCTORS for people in the border area Romania – R. of Moldova” /„SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE” – spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță”

Cu privire la solicitarea finanţării din partea Consiliului Județean Maramureș (România) pentru susținerea proiectului „Dotarea Centrului Perinatologic al Spitalului Raional Hîncești”

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești nr. 04/09 din 17.09.2021 ”Cu privire la funcția de director al Azilului pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din com.Sărata-Galbenă”

Cu privire la aprobarea Statutului ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hîncești”

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Hîncești nr. 04/21 din 04.09.2021 ,,Cu privire la desemnarea componenței Consiliului de administrație al  ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hîncești și Aprobarea Regulamentului de activitate”

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Hîncești nr. 04/22 din 04.09.2021 ,,Cu privire la desemnarea componenței Comisiei de Cenzori a  ÎM ,,Centrul Stomatologic Raional Hîncești și Aprobarea Regulamentului de activitate”

Cu privire la înlăturarea unor  greșeli de formă și procedură

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here