În data de 04 noiembrie a.c., în incinta Casei Iamandi din cadrul Complexului Istorico-Arhitectural „Conacul Manuc-Bey”, s-a desfășurat Conferința de Lansare a Proiectului „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – Spitale mai mari, Îngrijire mai bună, Cei mai buni doctori pentru populația din zona de frontieră România – Republica Moldova” (Cod: 1HARD/4.1/24), care se implementează în cadrul Programului Operațional Comun „România-Republica Moldova 2014-2020”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Hîncești, care are statut de Partener (B 1) în cadrul Proiectului nominalizat, conform Planului și Graficului de Activități stabilit.
La Conferință au participat conducerea autorității publice raionale – Președintele Raionului Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI, Vicepreședinții raionului, dna Lilia TĂNASE și dl Dumitru CORNEI, consilieri raionali; o Delegație reprezentativă din Județul Galați în frunte cu dl Costel FOTEA, Președintele Consiliului Județean Galați, dnele Laura Delia ANGHELUȚĂ, manager general al proiectului, Mihaela HORHOCEA, coordonator local al proiectului, și Alexandrina Amălinei, responsabil promovare, precum și membrii echipei locale a proiectului de la Hîncești, oaspeți, invitați din domeniul medical al raionului Hîncești.
Conferința a fost deschisă și moderată de dl Iurie LEVINSCHI, care a venit cu un cuvânt de salut și un discurs în fața asistenței. Președintele raionului a mulțumit celor care au dat curs invitațiilor organizatorilor și a salutat cu plăcere prezența lor, îndeosebi a Delegației de la Galați. S-a menționat că prezentul eveniment succede unuia similar din mun. Galați și că este o onoare pentru hînceșteni a-i asigura o bună desfășurare. Descriind succint locația întrunirii – Complexul Manuc-Bey, domnul Președinte a accentuat că un astfel de obiect are potențial de a atrage noi investiții, prin viitoarele programe și concursuri transfrontaliere relevante, ce vor fi lansate.
Apoi, domnul Levinschi s-a referit mai în detaliu la Proiectul propriu-zis, care a prilejuit festivitatea de lansare, relevând că stabilirea unei Priorități distincte în Programul Operațional Comun „România – Republica Moldova 2014-2020”, dedicate acțiunilor în sprijinul dezvoltării serviciilor de sănătate și accesului sporit al populației la serviciide sănătate, a fost foarte benefică, oferindu-ne posibilitatea de aplica cu astfel de proiecte, extrem de necesare pentru raionul Hîncești, dar și pentru județul Galați, deopotrivă.
În opinia oficialului, reabilitarea temeinică a Centrului de Sănătate Hîncești din raionul Hîncești și Spitalului Orășenesc Târgu-Bujor din Județul Galați și crearea aici a unor condiții îmbunătățite de activitate, în cadrul unei Acțiuni comune cu un Beneficiar Lider valoros, precum este Județul Galați prin intermediul Consiliului Județean Galați, reprezintă pentru raionul Hîncești o oportunitate fericită, pe care nu avem dreptul s-o ratăm, dar și o mare responsabilitate.
Domnul Levinschi a adus în atenția auditoriului importanța sincronizării eforturilor ambilor Parteneri pe perioada implementării proiectului și atunci rezultatele și beneficiile de pe urma lui nu se vor lăsa așteptate. A fost reiterată disponibilitatea Consiliului Raional Hîncești de a înregistra o prestație meritorie în proiect, implementatorilor și tuturor factorilor implicați dorindu-li-se sănătate și perseverență în atingerea obiectivelor stabilite.
În cuvântarea sa, dl Costel FOTEA, Președintele Consiliului Județean Galați, a menționat că a acceptat cu bucurie să viziteze raionul Hîncești, descoperind frumusețea autumnală deosebită a plaiului hînceștean din Zona Codrilor. Acest proiect este unul din cele două idei de proiecte, pe care le-am inițiat în comun în a. 2018, și care, cumulativ, însumează un buget de circa 3 milioane euro. Și dacă proiectul cu sănătatea deja a efectuat rodajul și își vede de parcurs, cel de al doilea (cum i-a zis dl Președinte, de suflet) e pe ultima sută de metri a perioadei de pre-contractare. Dumnealui a specificat că domeniul medical nu-i este străin: anterior deținând timp de câțiva ani funcția de administrator al Spitalului Orășenesc Târgu-Bujor, s-a străduit și la nivelul administrației județene să plaseze printre prioritățile majore problemele de ameliorare a infrastructurii de sănătate, crearea condițiilor atractive pentru permanentizarea personalului, retehnologizarea acestei branșe, etc. Profitând de ocazie, demnitarul a rugat să transmitem salutări și gânduri bune de la Galați reprezentanților APL, cadrelor medicale, tuturor locuitorilor din raionul Hîncești, anunțând și disponibilitatea CJ Galați de a acorda un sprijin generos în implementarea proiectului pentru CR Hîncești.
În continuare, dna Lilia TĂNASE, Vicepreședintele raionului Hîncești, Manager tehnic (medical) în cadrul proiectului, a făcut o prezentare de ansamblu a sistemului medical din raionul Hîncești și a Centrului de Sănătate Hîncești, în particular. Au fost descrise, sub aspectul parametrilor tehnici, obiectul investiției din Hîncești și necesitățile care traspar. Respectiv, publicul a fost informat despre logica intervenției, lucrările ce vor fi efectuate atât în interiorul clădirii CS Hîncești, cât și pe exterior.
Au urmat luările de cuvânt ale Managerilor echipelor de proiect, dnele Laura Delia ANGHELUȚĂ din partea Liderului de Parteneriat și Elena NICHIFOR (Partener 1), în cuprinsul cărora s-a făcut o retrospectivă a acțiunilor care au precedat acest proiect, bunele relații de colaborare și comunicare promptă între ambii actori, s-a reliefat relevanța proiectului cu Obiectivele și Prioritățile Programului „RO-MD 2014-2020”, s-au descris Scopul și Obiectivele proiectului, Valoarea Bugetului total și per Parteneri, Activitățile ce urmează a fi întreprinse pe partea de Infrastructură și cea Soft, Rezultatele și Produsele așteptate la finele implementării. Prezentările au fost suplimentate cu seturi de materiale promoționale, executate într-o ținută grafică adecvată rigorilor Programului.
Dată fiind atmosfera festivă și binevoitoare a evenimentului, au luat cuvânt și reprezentanții sectorului medical al raionului: dl Igor EREMIA, consilier raional, fost medic-traumatolog; dl Petru CIUBOTARU, directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești, și dna Carolina COȘLEȚ, director-interimar al Centrului de Sănătate Hîncești. Bunăoară, au fost împărtășite memoriile despre ce reprezenta odinioară (acum vreo 3-4 decenii) Centrul de Sănătate Hîncești, în ce condiții activau medicii, surorile medicale de aici și perspectivele care se deschid grație acestui proiect. Totodată, s-a subliniat că evenimentele instructive și de formare profesională a personalului medical, prevăzute în proiect, vor contribui la ridicarea nivelului medicilor și asistentelor medicale, care vor presta servicii medicale calitative întregii populații din raion, inclusiv locuitorilor din spațiile rurale.
Conferința a fost finalizată pe o notă optimistă.
În final, pentru oaspeții evenimentului și toți doritorii, a fost organizată vizitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Casa Iamandi și a Conacului Manuc-Bey.

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră,
04.11.2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here