Azi, 07 octombrie a.c., în incinta Casei Iamandi din cadrul Complexului Istorico-Arhitectural „Conacul Manuc-Bey”, s-a desfășurat Conferința de Lansare a Proiectului „Let’s discover Stefan cel Mare traces together” / „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” (Cod 1HARD/2.1/107), care se implementează în cadrul Programului Operațional Comun „România-Republica Moldova 2014-2020”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Raional Hîncești, care are statut de Partener (B 1) în cadrul Proiectului nominalizat, conform Planului și Graficului de Activități stabilit.

La Conferință au participat conducerea autorității publice raionale –   Președintele Raionului Hîncești, Dl Iurie LEVINSCHI, Vicepreședinții raionului, Dna Lilia TĂNASE și Dl Dumitru CORNEI, consilieri raionali; o Delegație din Județul Vaslui în frunte cu Dna Cristina VASILIU, manager general al proiectului,  compusă din reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui, Partenerului 3 – Comuna Muntenii de Jos, și Partenerului 2 – Muzeul Județean „Stefan cel Mare” din Vaslui (ultimii în mod virtual), precum și membrii echipei locale a proiectului de la Hîncești, oaspeți, invitați din domeniul culturii și muzeografiei etc.

După deschiderea Conferinței și prezentările de rigoare ale participanților la întrunirea festivă, cu un cuvânt de bun venit și un discurs în fața asistenței a venit Președintele Raionului Hîncești, dl Iurie LEVINSCHI.

Dumnealui a mulțumit celor care au dat curs invitațiilor organizatorilor și a salutat cu plăcere prezența lor, îndeosebi a Delegației de la Vaslui.  Dat fiind interesul viu al părții române pentru locația întrunirii, domnul Președinte a descris mai în detaliu Casa Iamandi, Palatul Princiar și însuși Conacul Manuc-Bey, specificând investițiile externe și autohtone făcute în aceste elemente constitutive ale Complexului Manuc-Bey, considerat o adevărată perlă arhitecturală a raionului Hîncești.

Apoi, domnul  Levinschi s-a referit la raționamentele principale care au stat la baza selectării Muzeului de Istorie și Etnografie pentru propunerea de proiect  în  actualul Program Operațional Comun „România – Republica Moldova 2014-2020”, și anume: preocuparea pentru extinderea geografiei obiectelor de patrimoniu cultuural-istoric revigorate și faptul că această instituție „…a reușit să păstreze cel mai bine patrimoniul local strămoșesc în mediul rural din raionul Hîncești, …fiind, în acest sens, o instituție inedită, care merită să fie primenită”.

În opinia oficialului, reabilitarea Muzeului Ciuciuleni și crearea aici a unor condiții îmbunătățite de activitate, în cadrul unei Acțiuni comune cu un  Beneficiar Lider și Parteneri valoroși din județul Vaslui, reprezintă pentru raionul Hîncești o oportunitate fericită, pe care nu avem dreptul s-o ratăm,  și o mare responsabilitate.

Domnul Levinschi a adus în atenția auditoriului importanța instrumentelor de vizibilitate și promovare a proiectului, printre acestea regăsindu-se și prezenta Conferință de Lansare. A fost reiterată disponibilitatea Consiliului Raional  Hîncești de a înregistra o prestație meritorie în proiect, în final participanții fiind încurajați să ia parte cât mai activă la lucrările Forului respectiv.

Au urmat luările de cuvânt ale managerilor echipelor de proiect, dnele Cristina VASILIU din partea Liderului de Parteneriat, Elena NICHIFOR (Partener 1), Anca Iuliana IORDACHI (Partener 2) și dl Romică BRUNCHI (Partener 3), în cuprinsul cărora s-a făcut o retrospectivă a acțiunilor care au precedat acest proiect, s-a reliefat relevanța lui cu Obiectivele și Prioritățile Programului „RO-MD 2014-2020”, s-au descris Scopul și Obiectivele proiectului, Valoarea Bugetului total și per Parteneri, Activitățile ce urmează a fi întreprinse pe partea de Infrastructură și cea Soft, Rezultatele și Produsele așteptate la finele implementării. Prezentările au fost suplimentate cu seturi de materiale promoționale, executate într-o ținută grafică adecvată rigorilor Programului.

Organizatorii au avut grijă să includă în agenda zilei și intervențiile de specialitate ale domnilor Ion TULBU, șeful Direcției Raionale Culturăși Turism, și Petru MIHĂILĂ, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din s. Ciuciuleni, care au informat publicul despre constituirea și istoricul Muzeului sus-numit, au adus date relevante,  cunoscute adineauri doar de un cerc restrâns de specialiști de profil, și și-au exprimat speranța că practicile reușite în proiect vor servi drept un bun exemplu și pentru alte instituții muzeistice din raion și din zona transfrontalieră.

Conferința a fost finalizată cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.

În final, pentru oaspeții evenimentului și toți doritorii, a fost organizată vizitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Casa Iamandi și a Conacului Manuc-Bey.

 

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră,

           07.10.2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here