Ministerul Finanțelor, prin prisma rolului de Autoritate Națională a Programelor de Cooperare Transfrontalieră și Transnațională, invită părțile interesate din Republica Moldova (autorități publice centrale, autorități publice locale, agenții de dezvoltare regională, asociații obștești, instituții publice, instituții de cercetare și învățământ, instituții culturale) la prima rundă de consultări publice în cadrul procesului de programare a Programului Transnațional Bazinul Mării Negre 2021-2027.
Procesul de consultare include un sondaj on-line pentru furnizarea de informații privind obiectivele de politică și obiectivele specifice Interregionale considerate relevante în cadrul Programului menționat.
Chestionarul poate fi completat accesînd link-ul https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/have-your-say-on-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-2021-2027/
Pentru a completa acest chestionar, Ministerul Finanțelor recomandă să fie luate în considerare următoarele documente:
• Proiectul Analizei teritoriale elaborată de program;
• Documentul comun al Comisiei Europene privind colaborarea transfrontalieră în perioada post-2020 și anexa referitoare la Bazinul Mării Negre (un document care oferă orientări strategice cu privire la viitoarele programe);
• Agenda Maritimă Comună la Marea Neagră (Conform articolului 15 al proiectului de regulament Interreg, în cazul în care programul transnațional acoperă aceeași zonă geografică ca și o strategie macro-regională sau bazin maritim, cel puțin 80% din finanțarea UE va fi programată pentru atingerea obiectivelor acelei strategii).
Documentele menționate mai sus pot fi găsite aici: https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/joint-paper-on-interreg-next-strategic-programming/
Termenul-limită de completare a chestionarului este 12 februarie 2021.
Pentru mai multe detalii sau neclarități contactați Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră în cadrul Consiliului Raional Hîncești la tel: (0296) 2 29 93 sau la adresa de e-mail: economie@hincești.md.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here