Consiliul raional Hîncești informează cu privire la modificările operate în domeniul protecției consumatorilor și de efectuare a controlului de stat asupra respectării prevederilor legislației în acest domeniu în Republica Moldova.
Astfel, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, comunică despre:
lansarea unui nou număr de telefon destinat consilierii și informării consumatorilor și mediului de afaceri. Noul număr de telefon pentru consumatori 022 51 51 51 permite preluarea simultană a mai multor apeluri și este indicat în noul panou informativ al consumatorului.
 Vînzătorul și prestatorul, potrivit prevederilor art.25 alin. (12) al legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, sunt obligați să afișeze la vedere panoul informativ al consumatorului, care include următoarea informație: adresa și numărul de telefon al autorității abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor, informația privind termenul de garanție la produsele, serviciile oferite, precum și informația despre obligativitatea prezenței bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la examinarea reclamației.
Formatul și structura unificate ale panoului informativ al consumatorului sunt stabilite de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și este plasat pe pagina web a autorității http://consumator.gov.md, rubrica Supravegherea Pieței – Informația pentru consumatori.
 Cu titlu de informare, vă comunicăm că pentru neafișarea la vedere de către vânzător, prestator a adresei și a numărului de telefon al autorității abilitată cu funcție de protecție a consumatorului, a informației despre termenul de garanție al produselor, al serviciilor, despre obligativitatea, în cazul examinării reclamației, a prezenței bonului de casă sau a unui alt document care să confirme cumpărarea produsului, prestarea serviciului se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
Pentru informații suplimentare accesați linkul http://consumator.gov.md/rom sau Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră, tel. 0269 22188, 0269 22994, e-mail: economie@hincesti.md.

Linkul pentru descărcarea panoului informativ:
http://consumator.gov.md/uploads/0/images/large/545c0635609f49bfc777cc620daefd99_anunt-abtebild.pdf

Sursa: Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here