La data de 03 august 2020, dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului, a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și funcționarii aparatului președintelui.
Dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului, a vorbit despre vizita de lucru în teritoriu la unele instituții sociale, obiecte în construcție și reparații, primării.
Dl Dumitru CORNEI, vicepreședinte pe probleme în agricultură, a informat despre situația la zi a culturilor de gradul I și II, compromise în urma secetei și activitatea de identificare a unor soluții de redresare a situației complicate.
Dna Olesea BRÎNZĂ, vicepreședinte pe probleme sociale, a vorbit despre: deplasări de lucru în teritoriul raionului la Azilul de bătrâni din Sărata Galbenă și la Secția de Geriatrie din s. Nemțeni; a relatat problemele sociale ale cetățenilor, soluționate prin măsurile întreprinse în colaborare cu Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei în ședințele Comisiilor raionale de specialitate.
Dl Vasile SECU, vicepreședinte pe probleme economice, a menționat cele mai importante chestiuni la zi: vizite în teritoriu la obiectele de menire socială; pregătirea documentelor necesare pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din Lunca Prutului, depunere la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; ședința Comisiei Gestionarea Patrimoniului cu privire la îndeplinirea recomandărilor Curții de Conturi; activitate de elaborare a Strategiei socio-economice a raionului Hîncești; elaborarea unei Dispoziții cu privire la inventarierea bunurilor, proprietate a Consiliului raional; începerea procesului de evaluare a gradului de pregătire către anul nou școlar a instituțiilor de învățământ și a schițat sarcinile direcției economie pentru săptămâna dată.
Dna Valentina TONU, șef, Direcția Învățământ Hîncești, a relatat despre definitivarea documentelor de politici în ce privește activitatea instituțiilor de învățământ în an. 2020-2021.
Dna Maria RAȘCU, șef, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a informat despre situația la zi a obiectelor în construcții și reparații, achiziții publice și participarea agenților economici la concursuri.
Despre situația epidemiologică din raion, privind răspândirea virusului de tip nou, COVID-2019, a informat dna Natalia SAHAROV, șef-interimar, CS Hîncești și dl Petru CIUBOTARU, directorul Spitalului Raional Hîncești.
Dna Elena MORARU TOMA, Secretarul Consiliului raional, a prezentat informația cu privire la gradul de pregătire către ședința Consiliului raional.
Șefii direcțiilor și secțiilor: finanțe, asistență socială, economie și colaborare transfrontalieră, construcții, gospodărie comunală și drumuri au informat despre activitățile din săptămâna trecută și au trasat obiectivele ce trebuie atinse în săptămâna curentă.
În ședință au fost puse în discuție și alte chestiuni și probleme importante, indispensabile în activitatea de zi cu zi a direcțiilor și secțiilor Consiliului raional.

Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here