La data de 13 iulie 2020, dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului, a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și funcționarii aparatului președintelui. În ședință au fost puse în discuție diverse chestiuni și probleme importante, indispensabile în activitatea de zi cu zi.
Dl Iurie LEVINSCHI, președintele raionului, a informat despre situația epidemiologică din raion privind răspândirea virusului de tip nou, COVID-2019.
Dl Vasile SECU, vicepreședinte pe probleme economice, a informat despre cele mai importante chestiuni la zi: vizita de lucru/schimb de experiență în raionul Nisporeni cu privire la proiectul ”Aprovizionare cu apă potabilă a localităților din Lunca Prutului”, unde a avut loc întâlnirea dlui Iurie LEVINSCHI cu președintele raionului Nisporeni, dl Vasile MĂRCUȚĂ și dna Svetlana DUCA, reprezentantul ONG Salubritate-Apă-Europa; ședințe ale Comisiei gestionarea patrimoniului și Comisiei gestionarea locuințelor sociale – identificate problemele și soluții de ameliorare a situației; ședința de lucru a Grupului de monitorizare a situației în urma calamităților naturale și perfectarea Pachetelor de documente pentru înaintare la Comisia Națională Situații Excepționale și a schițat sarcinile direcției pentru săptămâna dată.
Dna Olesea BRÎNZĂ, vicepreședinte pe probleme sociale, a enumărat un șir de probleme sociale din raion, care au fost soluționate prin măsurile întreprinse.
Șefii direcțiilor și secțiilor: finanțe, economie și dezvoltare transfrontalieră, asistență socială, cultură, construcție și gospodăria drumurilor, agricultură și alimentație, au informat despre activitățile din săptămâna trecută și au trasat obiectivele ce trebuie atinse în săptămâna curentă.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here