Marți, 02 iunie 2020, în sala de şedinţe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hînceşti, s-a desfăşurat întrunirea lunară a administraţiei raionului Hînceşti cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi şefii serviciilor descentralizate. La şedinţă a fost prezent şi dl Ion MEREUŢĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu.
Şedinţa a fost prezidată de către dl Iurie LEVINSCHI, preşedintele raionului Hînceşti. În debutul şedinţei dl preşedinte a făcut o scurtă retrospectivă referitor la situaţia epidemiologică prin infecţia COVID-19 din ţară şi din raion, punctând unele acţiuni concrete efectuate de Consiliul Raional Hînceşti: alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea echipamentelor de protecţie (combinezoane în complet), pregătirea şi distribuirea coletelor cu produse alimentare pentru pensionari şi familii social vulnerabile din localităţile raionului ş.a.
Ulterior, dl Iurie LEVINSCHI l-a prezentat pe vicepreşedintele raionului pe probleme economice, dl Vasile SECU, numit în funcţie în baza deciziei Consiliului Raional Hînceşti nr.03/01 din 22.05.2020, care la rândul său a mulţumit pentru încrederea acordată.
În cadrul şedinţei, conform agendei de lucru, au fost abordate următoarele subiecte:
1. Organizarea procesului educaţional în instituţiile de educaţie timpurie pe timp de pandemie.
Raportor: Valentina TONU, şef Direcţia Învăţământ
2. Serviciul social „Pachet alimentar unic” persoanelor/familiilor defavorizate.
Raportor: Tamara CĂLUGĂRU, şef DASPF
3. Lucrările de reparaţii la obiectele sociale din localităţi şi a drumurilor finanţate din soldul bugetului raional.
Raportori: Maria RAŞCU, şef SCGCD
Galina ERHAN, şef DGF
4. Cu privire la modificarea Legii nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”
Raportor: Elena MORARU, arhitect-şef al raionului
5. Cu privire la implementarea prevederilor Regulamentului privind donarea de sânge.
Raportor: Liliana BUZA, şef Secţie Transfuzie Sânge, IMSP Spitalul
Raional Hînceşti
Dl Ion MEREUȚĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu, a comunicat că Republica Moldova se află în stare de urgenţă de sănătate publică prin infecţia COVID-19, în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, declarată de Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, prin Hotărârea nr.10 din 15 mai 2020. Totodată, a atenţionat primarii referitor la unele prevederi din Hotărârea nr.13 din 29 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi din Instrucţiunile cu privire la măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19. În scopul reducerii riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2, le-a solicitat primarilor monitorizarea şi respectărea strictă a măsurilor de control şi combatere a infecţiei COVID-19, stabilite de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică.
De asemenea, la finele şedinţei au fost prezentate spre informare şi alte subiecte actuale, respectiv, s-a dat răspuns şi la întrebările parvenite.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here