La data de 24 martie 2020, dl Iurie LEVINSCHI a convocat ședința extraordinară de lucru a Comisiei raionale de Sănătate Publică și a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale.

În cadrul ședinței s-a H o t ă r â t:

1. Se propune înaintarea unui demers Comisiei pentru  Situații Excepționale a Republicii Moldova cu privire la Sistarea activității IMSP Spitalul s. Cărpineni din data de 24.03.2020, unanim susținută de membrii ambelor comisii raionale, din motivul :
a) Aflării în contact a angajaților cu pacienta X confirmată pozitiv cu COVID- 19 la data de 22.03.2020

b) IMSP Spitalul Cărpineni este insuficient asigurat cu echipament de protecție pentru personal, biocide.
c) Nerespectarea angajaților instituției a ordinelor MSMPS .
2. Serviciul AMU va prelua deservirea populației din localitățile anterior deservite de către IMSP Spitalul Cărpineni în scopul asigurării satisfăcătoare a necesităților populației.
3. În legătură cu deficitul de personal medical, consecință a plasării unora în carantină, șefa Centrul Sănătate Hîncești d-na Natalia SAHAROV va asigura deservirea medicală a locuitorilor anterior deserviți de către angajații plasați în carantină.
4. Directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești dl Petru CIUBOTARU, șefa Centrului de Sănătate dna Natalia SAHAROV vor organiza transportarea angajaților spre instituții și de la instituții la domiciliu în scopul asigurării securității lor.
5. Directorului IMSP Spitalul Raional Hîncești d-lui Petru CIUBOTARU i se permite procurarea a 10 cardiomonitoare necesare pentru buna funcționare a instituției.
6. Se interzice persoanelor în vârstă de peste 63 ani, începând cu data de 25 martie 2020, aflarea înafara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (I) deplasărilor în interese de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, (II) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (III) deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amânată; (IV) deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate (ex. Decesul unui membru al familiei, necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc).
7. Se interzice, începând cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
8. Se interzice prestarea serviciilor de alimentație public în unitățile de comercializare a produselor petroliere.
9. Comisiile locale pentru situații excepționale, vor asigura, în decurs de 24 ore, revizuirea tuturor deciziilor/hotărârilor aprobate din momentul declarării în Republica Moldova a stării de urgență, cu aducerea în concordanță a acestora cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
10. Președinții Comisiilor locale pentru situații excepționale vor înainta propuneri argumentate Comisiei pentru Situații Excepționale raionale privind necesitatea introducerii măsurilor ce se impun.
11. Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, prin intermediul subdiviziunilor sale, pentru beneficiarii de pensii și  alocații sociale de stat, deserviți de prestatorul menționat, va asigura, începând cu 1 aprilie 2020:
11.1 distribuirea la domiciliu, cu însoțirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, alocațiilor sociale de stat și altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vârsta și alocații sociale de stat pentru persoane vârstnice;
11.2 achitarea prin intermediul oficiilor poștale a plăților sociale beneficiarilor, indiferent de viza de reședință/domiciliul, asigurând regim fluidizat de acces al persoanelor și cu respectarea distanței sociale.
12. Autoritățile administrative din raion inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor organiza, cu începere de la 23 martie 2020, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.
13. Reluarea/continuarea, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19:
– activităților de comerț cu ridicata a tuturor tipurilor de mărfuri
– activităților de servicii funerare și de comerț cu produse conexe
serviciilor funerare, prin unitățile comerciale specializate (bazele Agro)
– Comerțului electronic
– Prestării serviciilor notariale de necesitate stringentă, la solicitarea băncilor comerciale: înregistrarea în Registrul garanțiilor reale mobiliare și autentificarea contractelor de ipotecă, pentru a asigura acordarea creditelor, în primul rând din sectorul agricol, precum și agenților economici din toate ramurile permise pentru activitate, pentru finanțarea următoarelor scopuri: procurarea tehnicii și utilajului agricol; mijloace circulante (motorină, produse alimentare, produse de igienă), precum și alte produse necesare asigurării activității curente a agentului economic.
14. Examinând demersul Administrației ÎS ”Hîncești-Silva” cu privire la permisiunea de a efectua lucrări silvice (plantare și defrișare) în zona râului Prut, Comisia a hotărât de a permite îndeplinirea lucrărilor solicitate planificate cu acordul administrației centrale a Biroului vamal și Poliției de frontieră cu respectarea tuturor normelor sanitaro-epidemiologice cu prevenirea infectării cu COVID-19 .
15. Dl Alexandru CUCIUC, șef Inspectoratul de Poliție Hîncești și dna Tamara CĂLUGĂRU, șef DASPF au propus interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în s. Bălceana și s. Sofia, care se află în CARANTINĂ.
16. Inspectoratul de poliție Hîncești va asigura introducerea unui lot de produse alimentare în localitățile aflate în carantină și vor monitoriza distribuirea de către agentul economic, care va fi echipat conform cerințelor situației epidemiologice;
17. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (asigurate/neasigurate).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here