ANUNŢUL PUBLIC
privind aprobarea deciziei etapei de evaluare
prealabilă a impactului asupra mediului
a activităţii planificate

Consiliul raional Hîncești anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontalier) prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul ,,Sănătatea în mîini bune” (realizarea lucrărilor de reconstrucție/reabilitare a Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Hîncești”), obiectivul cu nr. cadastral 5301205596.
Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu din data de 04.01.2020, precum şi la următoarea pagină web oficială http://mediu.gov.md/ro/node/143.
Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.
Publicul interesat poate consulta la cerere, conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.
Observaţiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here