Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Raional Hînceşti la data de 03 IANUARIE 2020, ora 10.00, în sala mare de ședințe „Constantin STERE” a  Consiliului Raional (mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126, etaj I)

Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Cu privire la candidaturile membrilor Consiliului Electoral de Circumscripție Hîncești nr.38 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare noi stabilite pentru 15 martie 2020

                Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă al Consiliului Raional Hîncești pentru anul 2020

          Raportor: dna Galina ERHAN, șef Direcția Generală Finanțe 

  1. Cu privire la vânzarea terenului aferent obiectului proprietate privată

    Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist)

  1. Cu privire la aprobarea dreptului de proprietate publică a raionului Hîncești asupra unei clădiri

     Raportor: dl Victor RACHIU, șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

  1. Cu prIvire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna.

                               Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

  Diverse. Interpelări. Întrebări

Notă: şedinţele comisiilor consultative de specialitate  vor avea loc pe data de 03 IANUARIE  2020, cu începere de la ora 09.00 (Comisia Buget și Finanțe),  (Comisia Învățământ, Cultură şi Sport) și ora 09.30 (Comisia Sănătate şi Protecţie Socială) , (Comisia Agricultură, Comerţ, Ecologie)  în sediul Consiliului Raional, etaj II și III).

Setul  de documente este disponibil în Anticamera Președintelui Raionului şi poate fi accesat pe pagina web oficială  www.hincesti.md

 

         Secretarul

Consiliului Raional Hîncești                                     Elena MORARU TOMA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here