ODIMM anunță înscrierea participanților la cea de-a doua Etapă a Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”.

Perioada de înregistrare: 23.10.2019 – 04.11.2019
„Formarea antreprenorială” conține cursul de instruire de bază, cu o durată de 6 zile și are drept scop școlarizarea tinerilor privind inițierea/dezvoltarea unei afaceri și elaborarea proiectului investițional.
La această Etapă pot participa atât tinerii care au luat parte la activitățile de generare de idei – Hackathon – realizate la Etapa 1 a Programului, cât și cei care nu au luat parte la Etapa 1, dar au o idee de afacere.
Criterii de eligibilitate:
– tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, cetățeni ai Republicii Moldova;
– tinerii doritori de a lansa o afacere sau care a inițiat și conduc o întreprindere nou – înregistrată (<= 1 an), pe teritoriul Republicii Moldova.
Pentru înregistrare, este necesar să prezentați în format electronic (scanat), la adresa start_tineri@odimm.md, următoarele acte:
– Formularul de înregistrare
• persoane fizice
• persoane juridice
– Copia buletinului de identitate a solicitantului;
-Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti.
Pentru detalii, apelați: 022 211 573

Sursa: https://odimm.md/ro/presa/anunturi/4424-odimm-anunta-inscrierea-tinerilor-la-cursul-de-formare-antreprenoriala

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here