Joi, 03 octombrie, în Casa de Cultură din mun. Hîncești, Consiliul Raional Hînceşti în colaborare cu Direcţia Învăţământ Hînceşti a organizat evenimentul festiv cu prilejul marcării Zilei profesionale a angajaților din învățământ, care se săbătorește anual în Republica Moldova la 05 octombrie.
Dintre oficialităţi la eveniment au fost prezenţi: preşedintele raionului Hînceşti, dl Anatolie CHETRARU, vicepreşedintele raionului Hînceşti, dna Vera PATRAŞCU, şeful Direcţiei Învăţământ Hînceşti, dna Valentina TONU. șeful Direcției Agricultură și Alimentație, dl Ion SÎRBU, șeful Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră, dna Elena Nichifor, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, dna Maria RAȘCU. Dumnealor au adresat cadrelor didactice din raionul Hînceşti felicitări cu ocazia frumoasei sărbători profesionale, mulţumindu-le pentru dăruire profesională, devotement, perseverență, responsabilitate și să poarte cu cinste și demnitate în continuare onorificul titlu de Semănător al Cunoștințelor, Frumosului și Binelui.
În alocuțiunea sa, dl Anatolie Chetraru, președintele raionului, a exprimat înaltă considerațiune tuturor pedagogilor, stimă și respect pentru munca nobilă cu dăruire de sine zi de zi, devotamentul manifestat în educarea noii generații. Dumnealui a specificat aportul financiar în sumă de 150.00 mii Euro din partea Consiliului Județean Cluj pentru crearea unui Centru de Excelență în baza gimnaziului ”Mihai Viteazul” din mun. Hîncești pentru copiii dotați și a urat tuturor cadrelor didactice multă sănătate, discipoli sîrguincioși, căutări creatoare, realizări cât mai frumoase în plan profesional.
Conducerea executivă a raionului a reiterat încrederea în breasla pedagogică şi certitudinea că pedagogii vor da vigoare, autoritate şi moralitate instituţiilor educaţionale din raion, decernând 6 cadre didactice și manageriale ale instituţiilor de învăţământ, care s-au remarcat prin devotement, responsabilitate şi profesionalism în promovarea şi implimentarea politicii educaţionale cu diploma de mențiune.
În continuare, Direcţia de Învăţămînt Hînceşti a menţionat cu diplome instituţiile de învăţământ, cadrele didactice şi manageriale care au contribuit substanţial la dezvoltarea tinerelor generaţii în spiritul valorilor naţionale şi universale. În semn de respect, faţă de activitatea îndelungată, pentru munca asiduă în pregătirea tinerei generaţii au fost menționați și veteranii muncii pedagogice din raion. Pentru rezultate notorii la fortificarea sistemului educaţional al raionului Hînceşti unii pedagogi au fost onorați cu Distincţia “Pedagogul de onoare al raionuli Hînceşti”. Distincții de onoare, unele cadre didactice, au primit și din partea Președintelui Țării, Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Educației, Științei și Cercetării.
În final, grație Consiliului Raional Hîncești, publicul a fost delectat cu evoluarea Ansamblului Etno-folcloric a surorilor Osoianu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here