În conformitate, cu prevederile din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, nr. 1225-XII din 08.12.1992 cu completări şi modificări, Hotărîrea Guvernului Nr.695 din 11.07.2018 “Privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiilor politice”, Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1284 din 09.11.2018 “Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea mecanismului de evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice” a fost instituită

Comisia raională pentru asigurarea eliberării şi schimbării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice în următoarea componenţă:

Preşedintele Comisiei:

  • PATRAŞCU Vera – Vicepreşedintele Raionului Hînceşti;

Secretarul Comisiei:

  • PASCAL Sergiu – specialist principal (jurist) în Aparatul Președintelui Raionului; tel.0269/22037

Membrii Comisiei:

  • MEGHEREA Alexandru – consilier raional;
  • DANILIUC Vitalie – medic, IMSP CS Hînceşti
  • MITACHE Constantin- reprezentant al grupului victimelor reabilitate ale represiilor politice;
    Examinarea cererilor de către Comisia raională pentru asigurarea eliberării şi schimbării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice se va face în baza Instrucţiunii privind stabilirea mecanismului de evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1284 din 09.11.2018.

Pentru informații contactați secretarul comisiei:

  • PASCAL Sergiu ; tel.0269/23795

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here