La 21.05.2019, în sala de ședințe  a Consiliului Raional Hîncești, a avut loc întâlnirea lunară a administrației raionului cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I.  La ședință a fost prezent dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Președintele raionului Hîncești, dl Anatolie CHETRARU, a deschis ședința cu un mesaj de salut.

La primul subiect din agendă, cu privire la Transmiterea documentației cu privire la drumurile reparate din Programul ”Drumuri Bune – 1” de la balanța Administrației de Stat a Drumurilor la balanța primăriilor a vorbit dna Maria RAȘCU, șef SCGD. Discursului dnei Maria RAȘCU a fost complectat cu informații utile de  dl Tudor VARTOLOMEI, responsabil tehnic de implementare a proiectului, care a explicat modalitatea de primire a documentației.

Despre  Unele aspecte ce țin de executarea bugetelor APL de nivelul I  a raportat dna Valentina ARNĂUTU, șef-adjunct DGF. Domnii primari au primit recomandări de rigoare pentru înlăturarea unor erori în executarea bugetului.

Dna  Valentina  TONU, șef Direcția Învățământ Hîncești a informat edilii despre continuarea procesului educațional  prin organizarea odihnei de vară. Consiliul Raional a alocat finanțe pentru procurarea foilor de odihnă pentru copii, dar se solicită ca și primăriile să identifice finanțe pentru procurarea foilor de odihnă  copiilor din familii socialment-vulnerabile. Dna Tamara CĂLUGĂRU, șef DASPF a adus la cunoștința primarilor informația cu privire la măsurile de protejare, care trebuie întreprinse în perioada de odihnă a copiilor din familiile aflate în dificultate.  

Dl Victor RACHIU, șef serviciu cadastru al CR  a vorbit Despre modalitatea de realizare a lucrărilor cadastrale de delimitare a bunurilor imobile  proprietate publică în contextul noilor acte normative de specialitate  și a făcut recomandările necesare de a rezolva problemele actuale în unele primării.

La ședința cu primarii a participat și dl Gheorghe ROTARU, director ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silva”, ca a vorbit  Cu privire la protecția mediului în contextul situației  alarmante  în sectorul apicol.

Informația a fost complectată de dl Ion SÎRBU, șef DAA.

De asemenea, au fost prezentate spre informare și alte subiecte actuale, s-a dat răspuns și la întrebările parvenite.

La final, dna Vera PATRAȘCU, vicepreședintele raionului a anunțat despre Ziua Internațională a Donatorului și a propus primarilor de a participa la această acțiune la data de 4 și 6 iunie.  Dl Dumitru CORNEI, vicepreședintele raionului a anunțat despre necesitatea de a elabora Pașapoarte pentru bazinele acvatice din raion și despre mersul acțiunii de salubrizare a localităților. Dl  Ghenadie BUZA,  Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,  a  adus la cunoștința primarilor din raion cele mai stringente probleme cu care se confruntă cetățenii și despre necesitatea de a le rezolva în regim de urgență .

Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here