D I S P O Z I Ţ I E

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

din  26.04.2019                                                                                    Nr.54-d
„Cu privire la organizarea  şi  desfăşurarea
 etapei regionale a Școlii securității pentru copii
”Împreună reducem riscurile”, ediția 2019 în cadrul
instituţiilor de învăţământ din raionul Hîncești”

În conformitate cu prevederile art. 54 (1) al  Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006 şi Legii Republicii Moldova cu  privire la protecția civilă nr. 271 – XIII din 09.11.1994, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 282 din 14.03.2005 despre aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile, precum şi în scopul îndeplinirii Planului măsurilor de pregătire a protecției civile al raionului Hîncești pentru anul 2019, în vederea creșterii nivelului de pregătire a populației în caz de situații excepționale, prevenirea și reducerea situațiilor de risc în rândul copiilor, DISPUN:

 1. De a desfășura, în perioada 10 – 11 mai 2019, pe terenul sportiv al Colegiului de Construcții din or. Hîncești etapa regională a Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile” cu participarea echipelor din cadrul instituțiilor de învățământ de tip liceal.
 2. Direcția Situații Excepționale Hîncești în comun cu Direcția Învățământ a Consiliului Raional Hîncești vor elabora Programul de desfășurare a etapei regionale și vor asigura buna organizare a evenimentului în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile”, ediția 2019 (anexa nr.1).
 3. Direcția Situații Excepționale Hîncești, d-nul EȘANU Corneliu, va asigura buna funcționare a Școlii securității, va acorda suportul logistic în vederea pregătirii etapelor pentru organizarea și desfășurarea concursurilor.
 4. Direcţia Învățământ a Consiliului Raional Hîncești, d-na TONU Valentina, va coopera cu instituțiile de învățământ de tip liceal în scopul organizării și desfășurării Școlii securității precum și selectarea echipelor pentru participare la etapa regională cu eliberarea elevilor și cadrelor didactice participați la eveniment de la orele de studii.
 5. Conducătorii instituțiilor de învățământ, echipele cărora vor participa în cadrul Școlii securității, vor asigura prezența participanților în termenii stabiliți la locul desfășurării evenimentului, respectând condițiile de participare stipulate în Regulament.
 6. Inspectoratul de poliție Hîncești, d-nul LUCA Lilian, în cooperare cu Direcția Situații Excepționale Hîncești și Direcția Învățământ a Consiliului Raional Hîncești vor asigura ordinea publică și securitatea în cadrul evenimentului pe toată durata desfășurării.
 7. IMSP Spitalul raional Hîncești, d-nul CIUBOTARU Petru, va organiza asigurarea cu un medic pe tot intervalul timpului desfășurării competițiilor.
 8. Se stabilește locul pentru alimentarea participanților pe terenul sportiv al Colegiului de Construcții.
 9. Cheltuielile pentru alimentarea și premierea participanților (cupe și diplome) vor fi suportate din contul mijloacelor disponibile la capitolul ‘’activități din domeniu tineretului’’ aprobat pentru anul 2019, conform devizului de cheltuieli (anexa nr.2).
 10. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama vicepreședintelui raionului Hîncești, d-nul CORNEI Dumitru.

Preşedintele Raionului Hîncești,                                 Anatolie CHETRARU                  Preşedintele Comisiei Situații Excepționale             

 

 Anexa nr. 1

La dispoziţia cu Nr.  54-d din  26.04.2019

Regulamentul

 Școala securității pentru copii „Împreună reducem riscurile” ediția 2019

etapa regională Hîncești 

        Școala securității pentru copii „Împreună reducem riscurile” ediția 2019 este organizat și desfășurată  sub patronatul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în cooperare cu Administrația publică locală . În anul curent se propune organizarea acestuia în două etape: regională şi naţională. Echipele participante desemnate câștigătoare la etapele regionale vor fi delegate pentru participare la etapa naţională.

Scopul general al Şcolii securităţii este de a oferi copiilor deprinderi necesare pentru prevenirea și diminuarea riscurilor asociate vieții cotidiene și situațiilor de urgenţă, de a îmbunătăți nivelul de pregătire pentru acţiuni în situații imprevizibile, de risc, precum și cultivarea spiritului civic şi patriotic.

Activităţile ce vor fi organizate în Şcoala securităţii poartă un caracter instructiv-educativ şi sportiv şi sunt menite să contribuie la dezvoltarea abilităţilor tinerilor pentru acţiuni în caz de urgenţe, atragerea atenției publice asupra problemelor de prevenire a situațiilor de urgență în rândul copiilor. Evenimentul urmăreşte popularizarea profesiei de salvator, pompier, poliţist etc. şi, promovarea unui stil de viață sănătos.

Evenimentul se va desfășura  pe terenul sportive al Colegiului de Construcții or. Hîncești, pe parcursul a două zile (10 -11 mai) .  La etapa regională vor participa echipele instituțiilor liceale formate din elevi ai claselor X-a și XI-a din raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia și Basarabeasca. Responsabili pentru organizarea Şcolii securităţii sunt subdiviziunile DSE Hîncești (Secțiile Situații Excepționale raionale) în comun cu Direcțiile Educație din cadrul Consiliilor Raionale.

Componența echipelor va fi constituită din elevi ai aceleiași clase, din aceeași școală. Vârsta copiilor va fi cuprinsă între 15 şi 17 ani, elevi ale claselor liceale din raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia și Basarabeasca.

Echipa va fi compusă din 6 fete și 6 băieți, elevi ai claselor liceale a X-a și a XI-a, în total 12 participanți. Se exclude includerea în echipă a elevilor care au participat  în cadrul edițiilor anterioare ale  Școlii securității. Fiecare echipă va fi însoțită de un pedagog  și un reprezentant al IGSU pe parcursul călătoriei tur-retur, precum şi pe toată perioada aflării în Școala securității. Persoanele care însoțesc echipele nu sunt admise să participe la concursuri. Pe toată durata Școlii securităţii  echipele vor realiza fotografii şi filmări video. Fotografiile şi materialele video realizate  vor fi prezentate de către participanți în cadrul concursului final tematic „Prin obiectiv”.

Transportul echipelor din localitatea de reședință spre locația Școlii securităţii  și retur va fi organizat și asigurat de către autoritățile publice locale din unitățile administrativ teritoriale din care vin echipele (APL nivel I și/sau II).

Pentru participare la concursul regional echipele vor expedia până la data de 2 mai la adresa electronică hincesti@dse.md, formularul de înscriere completat potrivit  anexei la Regulament.

La locul desfășurării Școlii securităţii fiecare membru al echipei va deține obligatoriu asupra sa:

– buletinul de identitate/certificatul de naștere (în original);

– certificatul medical ce atestă capacitatea de participare la școala securităţii (în original) și care conține date cu privire la existența/lipsa maladiilor cronice (eliberat de medicul de familie);

Suplimentar la cele enumerate, persoanele desemnate pentru realizarea fotografiilor şi a materialului video vor avea cel puțin un aparat foto sau video digital, sau alte aparate cu capacitate de înregistrare foto şi video, pe care le vor utiliza pe toata durata Școlii securităţii. Organizatorii nu vor asigura echipa cu aparate foto sau video.

Prezentarea membrilor echipei pentru concursuri în uniforma unică tipizată este salutabilă. Fiecare echipa va prezenta în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a Școlii securităţii denumirea echipei şi o deviză a acesteia.

Pedagogul care însoțește echipa poartă răspundere pentru nivelul de dotare,  pregătire şi disciplină al echipei.

Direcția SE Hîncești va elabora Programul Școlii securității, care va fi adus la cunoștința participanților în termenii stabiliți.

Programul va include următoarele concursuri:

 1. Deschiderea oficială
 2. Prezentarea echipelor: (3-5 min. pentru fiecare echipă)
 3. Concurs „Echiparea”
 4. Concurs „Ghidează și salvează”
 5. Concurs „Cartea de vizită. Lecții de viață”

6.1 Concurs „Desfășurarea de luptă” (băieți)

6.2. Concurs „Desfășurarea de luptă” (fete)

 1. Concurs „Ștafeta combinată”
 2. Concurs „Prin obiectiv”
 3. Ceremonia oficială de închidere. Premierea

ATENȚIE: Fiecare  echipă să se prezinte cu 2 stingătoare cu pulbere, funcționale (încărcate) tip ОП-3 sau ОП-4, care vor fi utilizate pe parcursul instruirii și desfășurării etapelor de concurs.      

Lista obiectelor personale obligatorii pentru fiecare participant 

 1. Chipiu
 2. Uniformă unică a echipei (preferabil)
 3. Îmbrăcăminte sportivă
 4. Încălțăminte sportivă
 5. Pelerină de ploaie
 6. Cizme de cauciuc
 7. Mănuși de protecție
 8. Aparat foto, video (un aparat pentru echipă cu accesorii (cablu de date, card de memorie etc.) – unul per echipă
 9. Calculator sau tabletă pentru vizualizarea fotografiilor – unul/una per echipă
 10. Rechizite de birou (pix, creioane, carnet etc.)

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here