Sănătatea publică constituie un element de bază în dezvoltarea armonioasă a societăţii şi un element-cheie al securităţii umane. Calitatea sănătăţii publice este în corelaţie directă cu posibilităţile economice ale statului şi ale fiecărui membru al societăţii în parte.
Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate a populaţiei au fost realizate prin: IMSP Spitalul raional Hînceşti şi IMSP Spitalul Cărpineni, 12 Centre de sănătate.

27 Oficii ale medicilor de familie, 12 Oficii de sănătate. În raion activează circa 190 medici de profil, 560 asistenţi medicali, iar personalul medical numără aproximativ peste 470 persoane.
În raionul Hînceşti activează Secţia Stomatologică în cadrul Centrului de Sănătate din or. Hînceşti, Cabinete stomatologice de stat – 9 și nu mai puțin de 6 – private. Numărul instituțiilor farmaceutice în raionul Hînceşti este alcătuit din 30 farmacii de stat, filiale ale CMF Hînceşti şi 20 farmacii private.

În raionul Hînceşti funcţioneaza mai multe organizatii de menire socială:

  • Centrul raional maternal “ProFemina” din mun. Hînceşti cu o capacitate de pînă la 25 locuri. Tipul serviciilor prestate: Serviciul maternal pentru mamele victime ale violenţei în familie, Serviciul de primire în regim de urgență pentru copiii abuzați, neglijați sau exploatați, Serviciul de suport şi sprijin pentru tineri peste 18 ani care provin din sistemul de protecţie a copilului;
  • Centru Comunitar Sărata Galbenă “Viitorul”. Tipul serviciilor: Asigurare aprocesului de reabilitare psihopedagogică, multifuncțională a personalității copilului aflat în dificultate.
  • Centrul raional de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc „Brînduşa”. Servicii prestate: Oferă servicii de găzduire și îngrijire; consiliere și psihoterapie în vederea reabilitării și recuperării și de consiliere a copilului și familiei în vederea reintegrării familiale. Serviciile sunt oferite copiilor in vârsta de 3- 17 ani pentru care s-a stabilit o măsura de protecție socială (plasament în regim de urgență) pe perioada acestei măsuri.
  • Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi multiple şi severe “Pasărea Albastră” din mun. Hînceşti. Servicii prestate: logopedie, consilierea părinţilor socială şi psihologică, ergoterapie, kinetoterapie, transport zilnic, activităţi individuale şi în grup;
  • Centrul Social Multifuncţional pentru victimile violenţei în familie “Helmut Wolf” din s. Ciuciuleni. Servicii prestate: program de reabilitare și reintegrare psihologică, psihiatrică și socială a victimelor violenței domestice – femei. Serviciile oferite cuplului mamă – copil sunt: găzduire, ambient, asigurarea hranei; consiliere psihologică, educație post-natală (copii 0-2 ani); consiliere în planificare familial; educația pentru menținerea stării de sănătate și pentru o igiena alimentară sănătoasă; asistență socio-juridica, integrare socială și profesională prin activități de orientare și consiliere vocațională; activități pentru dobândirea deprinderilor de viață independente.

În raionul Hînceşti activeză o serie de Centre mixte:

  • Azilul pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din com. Sărata-Galbenă;
  • Instituția religioasă: Centrul creștin ,,SAREPTA” din com. Sărata-Galbenă, str.Emanuel, fondata în anul 2004, fondatorul – Regulament de binefacere UBCCE (uniunea bisericilor creştinilor credinţei evanghelice). Numărul locurilor/beneficiar aprobate, conform cadrului normativ – 65 persoane;
  • Centrul de Îngrijire la domiciliu pentru persoane care se află în incapacitatea de a se îngriji individual din or. Hînceşti şi zona aferentă or. Hîncești. Numărul locurilor/beneficiar aprobate, conform cadrului normativ – 84 persoane;
  • Centrul Social CONCORDIA din s. Ciuciuleni, s. Negrea, s. Mingir.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here