Această modalitate de ajutor face parte din Asistența Slovacă Oficială pentru Dezvoltare finanțată din Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în curs de dezvoltare.

Proiectele depuse trebuie să vizeze: sectoarele de alimentare cu apă, salubritate și gestionarea deșeurilor solide. Se va acorda prioritate propunerilor care se concentrează pe investițiile mici, de exemplu: reconstituiri de conducte locale de apă și sisteme de canalizare, revitalizarea surselor de apă, conexiuni dintre cladiri imobile la conductele de apă și sistemele de canalizare, montarea sistemelor de purificare a apei potabile, sprijin în colectarea deșeurilor municipale, crearea locurilor specializare de colectare și reciclare a deșeurilor, etc.

Valoarea maximă a contribuției financiare nerambursabile din programul SlovakAid este de 10.000 de Euro pentru fiecare proiect selectat. Solicitanții pot co-finanța proiectele propuse din surse proprii.

Durata maximă a fiecărui proiect este de 6 luni începând de la data semnării Acordului între Agenția Slovacă pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (denumită în continuare Agenția) și beneficiarul final.

Cererea de propuneri este deschisă către ONG-uri înregistrate, subiecții non-profit, autorități regionale și locale.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 8 martie 2018. Propunerile de proiecte trebuie trimise atât la adresa electronică skaid.sgmd@gmail.com, cât și pe suport de hârtie către Ambasada Republicii Slovace: Str. A. Sciusev 101 Chișinău MD-2012.

Pentru mai multe detalii accesați: emb.kisinov@mzv.sk

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here