Scopul vizitei a constat în stabilirea unor potențiale contacte de cooperare cu instituții/organizații relevante din Județul Galați în vederea participării, în particular,  la apropiatul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun „Romania-Republica Moldova 2014-2020”, precum și la alte eventuale concursuri pentru  finanțari nerambursabile din partea UE / altor donatori externi, inițierea unor parteneriate durabile într-o zonă a României mai puțin explorată de noi în acest sens. 

Delegația Consiliului raional Hîncești a fost întălnită de către echipa Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Galați în frunte cu Doamna Florentina Natalia Budescu, Director al acestei asociații.  A avut loc o discuție constructivă cu membrii acestei entități, iar ca rezultat, au fost stabilite puncte de tangență în materie de elaborare și depunere a proiectelor și definite domeniile de interes reciproc. Apoi, a urmat întălnirea și ședința de lucru cu Domnul Costel FOTEA, Președintele Consiliului Județean Galați, Doamna Aurelia Domniteanu, Director Executiv al Departamentului de Dezvoltare Regională, Doamna Doina Cucu, Administrator Public.

Constatăm cu satisfacție că, colegii români au manifestat o mare deschidere și  disponibilitate de a stabili o colaborare bilaterală pe multiple planuri,  formalizând aceste relații în viitorul apropiat și într-un acord oficial de cooperare.  

  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here