Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Hînceşti la data de 28 noiembrie 2017, ora 1000, în sala mare de ședințe „Constantin STERE”  a  Consiliului Raional (mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126, etaj I).

  1. Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:
  2. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni al anului 2017

                 Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017

                  Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe

  1. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional Hîncești pentru anul 2017

                  Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe

  1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

                         Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

              Diverse. Interpelări. Întrebări.

II Secția Administraţie Publică, Secretariat și Protocol, va asigura informarea consilierilor raionali despre data şi locul petrecerii ședinţelor comisiilor consultative de specialitate, respectiv, desfășurarea acestora, data și locul convocării şedinţei Consiliului, conform punctului 1 al prezentei dispoziţii.

Notă: şedinţele comisiilor consultative de specialitate  vor avea loc 27 NOIEMBRIE 2017, cu începere de la ora 12.00 (Comisia Buget și Finanțe), și 14.00 (Comisia Învățămînt, Cultură şi Sport) și 28 NOIEMBRIE 2017 cu începere de la ora 09.00 (Comisia Agricultură, Comerţ, Ecologie) și 09.30 (Comisia Sănătate şi Protecţie Socială)  în sediul Consiliului Raional, etaj II și III  ).

Setul  de documente este disponibil în Anticamera Președintelui Raionului şi poate fi accesat pe pagina web oficială  www.hincesti.md

  

           Secretarul

Consiliului Raional Hîncești                                                  Elena MORARU TOMA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here