Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional Hînceşti la data de 12 octombrie 2017, ora 1000, în sala mare de ședințe „Constantin STERE”  a  Consiliului Raional (or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126, etaj I).

 1. Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2017

                    Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe.

 1. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional Hîncești pentru anul 2017

                    Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe.

 1. Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți în anii 1990-1999 (lunile ianuarie-iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în octombrie 2017-ianuarie 2018                                                                                                               

                     Raportor: dl Pavel LUPU, comandant al Centrului Militar Teritorial Hîncești

 1. Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţa militară) tinerilor cu anul naşterii 2002

                       Raportor: dl Pavel LUPU, comandant al Centrului Militar Teritorial Hîncești

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/21 din 17.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a componenței acesteia

                         Raportor: dna Vera PATRAȘCU,vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului raional maternal ”PRO-FEMINA”

                      Raportor: dna Vera PATRAȘCU,vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea raportului privind anul III de implementare (trimestrul IV 2016 – trimestrul III 2017) al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în r-nul Hîncești 2014-2018 (prin prisma convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități)

                    Raportor: dna Tamara CĂLUGARU, Șef Direcția Asistență Socială Protecția Familie

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statului de personal al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

              Raportor: dna Tamara CĂLUGARU, Șef Direcția Asistență Socială Protecția Familiei

 1. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ general

                Raportor: dna Valentina TONU, Șef Direcția Învățămînt

 1. Cu privire la organizarea învățământului liceal

                            Raportor: dna Valentina TONU, Șef Direcția Învățămînt

 1. Cu privire la situația din domeniul educației în raion  și mersul  implementării Strategiei raionale de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2014- 2020

                 Raportor: dna Valentina TONU, Șef Direcția Învățămînt

 1. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Direcției Cultură și Turism (Bibliotecii Publice raionale ,,ÎPS A.Plămădeală”) în gestiunea Primăriei Negrea și a Serviciului Raional Arhivă.

                         Raportor: dl Ion TULBU, Șef Direcția Cultură și Turism

 1. Cu privire la examinarea cererii directorului-interimar IMSP Spitalul Cărpineni

                          Raportor: dl Ghenadie BUZA, președintele raionului

 1. Cu privire la examinarea cererii întreprinzătorului individual Olişevschi Sergiu

                         Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal(jurist)

 1. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Aparatului Preşedintelui Raionului Hîncești  în gestiunea IMSP Spitalul Raional Hînceşti 

                         Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal(jurist)

 1. Cu privire la activitatea Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră

                  Raportori: dl Constantin VLAS, vicepreședintele raionului

                                       dna Elena NICHIFOR, Șef Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Hîncești

                  Raportor:dl Ghenadie BUZA, președintele raionului

                                     dna Ludmila COZMA, specialist principal în probleme de tineret și sport

 1. Cu privire la implementarea măsurilor de pregătire a instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018

                  Raportor: dna Maria RAȘCU, Șef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale din rl.Hincesti pe anul 2017

           Raportor: dna Maria RAȘCU, Șef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 1. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune

                   Raportor: dl Adrian Vatamanu, Șef Secția Administrație Publică, Probleme   de Secretariat și Protocol

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Toamna Aurie 2017”, consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului” și ,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare”

                Raportor: dl Dumitru CORNEI,vicepreședintele raionului

                                dl Ion SÎRBU, șef Direcția Agricultură

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Bujor şi a proiectului de formare a acestora.

                  Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Călmățui şi a proiectului de formare a acestora.

Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Crasnoarmeiscoe şi a proiectului de formare a acestora.

Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Ivanovca şi a proiectului de formare a acestora.

                      Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Obileni şi a proiectului de formare a acestora.

                  Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hîncești situate în teritoriul comunei Lăpușna și satului Nemțeni

           Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la acordul de transmitere în proprietate publică raionului Hînceşti a unui sector de teren în com. Cărpineni.

                               Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea raportului financiar a ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări,  prospecţiuni şi servicii” pe perioada 2016-octombrie 2017

                  Raportor: dna Veronica MIRON, manager ÎM“Biroul raional Hînceşti de proiectări,  prospecţiuni şi servicii”

 1. Cu privire la aprobarea în redacție noua a statutului ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi servicii”

                   Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

 1. Cu privire la desemnarea din partea raionului Hîncești a membrilor în comisia de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică

    Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

                    dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

                         Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

 

Notă: şedinţele comisiilor consultative de specialitate Comisia vor avea loc 11 octombrie 2017, cu începere de la ora 13.00, și 14.00 în sediul Consiliului Raional, etaj II și III  ). Setul  de documente este disponibil în Anticamera Președintelui Raionului şi poate fi accesat pe pagina web oficială  www.hincesti.md

   

           Secretarul

Consiliului Raional Hîncești                                                  Elena MORARU TOMA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here