01. Cu privire la executarea bugetului raional pe I simestrul al an.2017

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

02. Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional Hîncești pentru anul 2017

03.Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți în anii 1990-1999 (lunile ianuarie-iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în octombrie 2017-ianuarie 2018

04.Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţa militară) tinerilor cu anul naşterii 2002

05.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/21 din 17.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a componenței acesteia ”

06.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului raional maternal ”PRO-FEMINA”

07. Cu privire la aprobarea raportului privind anul III de implementare (trimestrul IV 2016 – trimestrul III 2017) al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în r-nul Hîncești 2014-2018 (prin prisma convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități)

08.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statului de personal al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

09.Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ general

10.Cu privire la organizarea învățământului liceal

11.Cu privire la situația din domeniul educației în raion și mersul implementării Strategiei raionale de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2014- 2020

12.Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Direcției Cultură și Turism (Bibliotecii Publice raionale ,,ÎPS A.Plămădeală”) în gestiunea Primăriei s. Negrea și a Serviciului Raional Arhivă.

13.Cu privire la examinarea cererii directorului-interimar IMSP Spitalul Cărpineni

14. Cu privire la examinarea cererii întreprinzătorului individual Olişevschi Sergiu

15. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Aparatului Preşedintelui Raionului Hîncești în gestiunea IMSP Spitalul Raional Hînceşti

16. Cu privire la activitatea Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră

17. Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Hîncești

18. Cu privire la implementarea măsurilor de pregătire a instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018

19. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale din rl.Hincesti pe anul 2017

20. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune

21. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Toamna Aurie 2017”, consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului” și ,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare”

22. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Bujor şi a proiectului de formare a acestora.

23. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Călmățui şi a proiectului de formare a acestora.

24. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Crasnoarmeiscoe şi a proiectului de formare a acestora.

25. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Ivanovca şi a proiectului de formare a acestora.

26. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Obileni şi a proiectului de formare a acestora.

27. Cu privire la aprobarea Listei bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hîncești situate în teritoriul comunei Lăpușna și satului Nemțeni

28. Cu privire la acordul de transmitere în proprietate publică raionului Hînceşti a unui sector de teren în com. Cărpineni.

29. Cu privire la aprobarea raportului financiar a ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi servicii” pe perioada 2016-octombrie 2017

30. Cu privire la aprobarea în redacție noua a statutului ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi servicii”

31. Cu privire la desemnarea din partea raionului Hîncești a membrilor în comisia de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică

32. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here