Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COPF din  25 august 2017 privind achiziționarea  lucrărilor de reparație a sistemei de canalizare exterioară a Spitalului raional Hîncești,  Cod CPV: 45453000-7, oferta  SA „Orizont” cu valoarea de 237 540,00 lei  inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitația de participare,   a fost determinată  drept cîştigătoare.

         Președinte                                    Ghenadie BUZA

Ex : S. Lupașcu

tel.:  0 269 22039

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here