Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul COPF din 03 iulie 2017 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului L509 M-1, drum de acces spre s. Mirești, tronsonul 0-300, Cod CPV: 45233142-6, oferta SA „Drumuri Ialoveni” cu valoarea de 191 684,69 lei inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitația de participare, a fost apreciată drept cîştigătoare.

Președinte Ghenadie BUZA

Ex : S. Lupașcu
tel.: 0 269 22039

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here