Iniţial, comisia în frunte cu preşedintele raionului Hînceşti, dl Ghenadie BUZA, au inspectat lucrările de construcţie la postul de inspecţie a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de la Leuşeni, fiind constatată înlăturarea de către antreprenor a obiecţiei referitor la  colectarea şi scurgerea apelor pluviale.

Ulterior, membrii comisiei au verificat înlăturarea neajunsurilor la blocurile locuinţelor sociale din com.Leuşeni, s.Obileni şi s.Căţăleni. În rezultat, s-a constatat tergiversarea şi neexecutarea lucrărilor necesare referitor la sistemul de canalizare şi asigurare cu apă, antreprenorii urmând să le urgenteze   pentru darea în exploatare a acestor blocuri.

La final, comisia raională a examinat casa dnei Valentina FRUMUZACHI  din com.Cotul- Morii, afectată de incendiu la 06.07.2017,  în rezultatul căruia au fost distruse bunurile  materiale din interior, tavanul şi acoperişul casei de locuit. Reieşind din cele constatate şi nota informativă a Direcţiei Situaţii Excepţionale Hînceşti, comisia va pregăti propunerile de rigoare pentru şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here