La şedinţă, au fost prezenţi membrii Comisiei nominalizate, reprezentantul ÎS Gările și Stațiile Auto, Șeful  Filialei Hîncești ÎS Gările și Stațiile Auto, operatori de transport raional;

Prima întrebare din agendă a vizat Demersul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității nr.03/665 din 23 iunie 2017 privind inaccesibilitatea mijloacelor de transport.

În acest context, dl Ghenadie BUZA, a confirmat nota de autosesizare și s-a referit la identificarea soluțiilor privind accesul în mijloacele de transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotoriu, fiindcă la acest capitol transportul existent nu sunt adaptate cerințelor persoanelor care se deplasează în fotoliu rulant.

Reieșind din cele discutate, pentru elucidarea tuturor aspectelor problematice pe acest segment de referință, s-a propus examinarea și executarea unui studiu de fezabilitate privind asigurarea cu mijloace accesibile de transport din perspectiva egalității și nediscriminării călătorilor.

Ulterior, președintele raionului, a relatat audienţei cu referire la unele aspecte negative din domeniul transportului auto de pasageri și bagaje, cum ar fi starea tehnică avariată și sanitară deplorabilă a unităților de transport, comportamentul indecent al unor șoferi de microbuze, transportarea călătorilor în picioare, suspendarea nejustificativă a curselor, perceperea unui alt cost decît prețul real al biletului, cursele neautorizate enunţând şi faptul implicării mai active a serviciilor desconcentarte față de transportul ilicit de călători și gările clandestine.

Totodată a fost dată citirii informației despre nedeservirea curselor care au fost atribuite. În aceeşi ordine de idei, dl Ghenadie BUZA a enunţat că toate aceste nereguli duc la știrbirea imaginii autorităților locale și serviciilor desconcentrate în fața cetățenilor. În acest context, a declarat că în calitate de președinte al raionului și persoană împuternicită prin Lege și responsabilă de cetățenii raionului nu va mai tolera ambițiile unor agenți economici care prestează servicii de transport în teritoriul administrat și nu va mai permite activitatea doar în interes economic al operatorilor de transport.

Preşedintele raionului Hînceşti le-a recomandat operatorilor de transport să înlăture toate neajunsurile în termen de 30 de zile. Agenții economici care nu v-or onora obligațiunile le va fi retras dreptul de deservire a întregii rute unde au fost depistate nereguli.

    

 

 

 

           

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here