03.Cu privire la efectuarea unor modificări și completări la unele decizii ale Consiliului raional Hîncești

04.Cu privire la acceptul transmiterii unei părți din terenul aferent spitalului raional în proprietate publică a statului

05.Cu privire la acordul transmiterii bunurilor din proprietate publică a statului în proprietate publică a raionului Hîncești

06.Cu privire la transmitere în proprietate publică a Primăriei Sofia a bunurilor proprietate publică a I.P. Gimnaziului Negrea

07.Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017

08.Cu privire la activitatea Direcției Învățământ în asigurarea pregătirii copiilor pentru debutul școlar și instituționalizării copiilor în grădinițe

09.Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din raionul Hîncești pe anii 2017-2020

10.Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune

11.Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe ale subdiviziunilor Consiliului Raional Hîncești

12.Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de Imunizări pentru anii 2017-2020

13.Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de Control al Tuberculozei pentru anii 2017-2020

14.Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind realizarea în raionul Hîncești a ”Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2017-2025”

15.Cu privire la gradul de pregătire a combinelor și inventarului agricol pentru recoltarea culturilor de grupa I

16.Cu privire la asigurarea securității antiincendiare, minimalizarea riscului de producere a incendiilor în lanurile, terenurile, locurile destinate recoltării și depozitării grânelor, în perioada pregătirii și desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor din anul 2017

17.Cu privire la darea în locațiune de către IMSP ”Spitalul raional Hîncești” a unor încăperi neutilizate

18.Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale Raionul Hîncești în hotarele satului Cățăleni și a proiectului de formare a acestora

19.Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate

20.Cu privire la reorganizarea prin absorbție a unor instituții medico-sanitare publice raionale Hîncești

21.Cu privire la transmiterea utilajului electric cu titlu gratuit în proprietatea operatorului de rețea a utilajului electric, ÎCS ”RED UNION FENOSA” a locuințelor pentru Păturile social-vulnerabile din 15 localități ale raionului Hîncești

22.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Președintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here