La 03 mai 2017, în sala de şedinţă a Consiliului Raional Hînceşti, a avut loc şedinţa Colegiului Consultativ al Raionului Hînceşti, la care au participat conducerea executivă a raionului Hînceşti, şefii serviciilor descentralizate şi primarii unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Hînceşti.

Prima întrebare din agendă a vizat activitatea Biroului de Probaţiune Hînceşti referitor la asigurarea cu punerea în executare a pedepselor non-privative de libertate. Şeful Biroului de Probaţiune Hînceşti, dl Igor IGNAT, a prezentat informaţia referitor la activitatea instituţiei pe anul 2016 şi recomandări în vederea punerii în aplicare a Legii nr.208 din 17.11.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, intrată în vigoare la 17.03.2017.

La cea de-a doua chestiune, preşedintele raionului Hînceşti, dl Ghenadie BUZA, a informat audienţa despre acţiunile comisiei raionale pentru situaţii excepţionale şi a serviciilor protecţiei civile în vederea lichidării consecinţelor ninsorilor abundente din 20-21 aprilie 2017, menţionând în special efectivul IP Hînceşti pentru conlucrare şi intervenţii prompte în deblocarea drumurilor înzăpezite.

Conlucrarea comisiei raionale pentru situaţii excepţionale cu serviciile specializate şi primăriile unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I a fost calificată ca satisfăcătoare, şefilor serviciilor publice desconcentrate şi edililor fiindu-le recomandate acţiuni de revizuire a formaţiunilor de protecţie civilă şi de realizare a măsurilor de pregătire în domeniul protecţiei civile.

A treia problemă discutată în şedinţă a fost cu privire la rezultatele executării planului donării voluntare de sânge pe primele 4 luni ale anului curent. Şeful Secţiei de Transfuzie a Sângelui, dna Lilia BUZA, a prezentat informaţia referitor la donarea de sânge pe fiecare primărie, serviciu descentralizat şi serviciu public desconcentrat în parte, sarcina fiind îndeplinită în proporţie de 87 %. În acest context, s-a decis ca autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri şi serviciile raionale să întreprindă măsurile de rigoare în vederea executării sarcinii anuale de donare voluntară de sânge.

 La final, primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I au participat la instruirea organizată de reprezentanţii Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii cu privire la mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea , evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here