RAIONUL VIITORULUI – RAIONUL HÎNCEŞTI

Raionul Hînceşti – File de istorie

Istoriceşte oraşul Hînceşti este parte componentă a Ţinutului Lăpuşna, care, ca unitate administrativ-teritorială îşi trage rădăcinile din jumătatea a doua a secolului XVII.

Se ştie că în evul mediu Moldova era ca o poartă spre Europa. Pe aici trecea unica cale comercială accesibilă, numită „Drumul moldovenesc”, aflată între ţările asiatice şi cele europene.

„Drumul moldovenesc” trecea prin vechea aşezare numită Lăpuşna, fostul centru al Ţinutului, care era şi vamă la hotarele lui. Pe aici se transportau vite, vinuri, grăunţoase, ceară, peşte, sare şi se aduceau unelte de muncă, ţesături, dulciuri şi podoabe orientale, condimente, arme, obiecte din metal.

O altă figură istorică este şi voievodul Mihalcea Hîncu, acela care s-a răzvrătit împotriva domnitorului şi de la care ne-a rămas fraza: „Vodă-da, Hîncu-ba”.

Un rol deosebit în istoria raionului l-a jucat fostul supus turc, armeanul manuc Mirzaian, numit şi Manuc – Bey care avea în regatele Moldovei şi Valahiei mai mult de 20 de moşii bogate, case de tîrguieli şi de popas, alte imobile. Pînă în prezent s-a păstrat doar conacul distrus parţial de timpuri. Un destin mai fericit l-a avut „Castelul de vînătoare” de pe lîngă conac construit de arhitectorul Bernardazzi. În anii 70 ai secolul trecut el a fost restaurat de un grup de entuziaşti şi pînă în prezent găzduieşte muzeul de istorie şi studiere a ţinutului natal.

Oraşul Hînceşti, actualul  centrul administrativ al raionului, este aşezat la 35 km de capitala ţării oraşul Chişinău. În 2011 a împlinit frumoasa vîrstă de 515 ani. „Drumul moldovenesc” nicidecum nu putea ocoli Hînceştiul, deoarece toate cele 5 drumuri ce duc spre el se întîlnesc la o răscruce. Această răscruce este legată în mod direct de istoria localităţii şi poziţia geografică.

 

pașaportul raionului în întregime

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here