Cu privire la unele mandate de consilier

Cu privire la modificarea și completarea deciziei

Cu privire la constituirea Instituției Publice Centrului raional de cultură “Conacul Manuc Bey” Hînceşti

Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Hînceşti pentru I semestru al anului 2016

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la bugetul raional aprobat pe anul 2016

Anexele 1-4

Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016

Cu privire la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2017 în prima lectură

Cu privire la aprobarea bugetului raional Hîncești pentru anul 2017 în a doua lectură

Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la Decizia Consiliului raional Hînceşti

Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune

Cu privire la modul de implementare a Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei privind construcţia locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile, Faza II, în raionul Hînceşti

Raport privind evaluarea stării și modului de implimentare a Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei privind construcția locuințelor sociale din raionul Hîncești pentru păturile social-vulnerabile

Despre realizarea unor prevederi ale deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unui bun imobil

Cu privire examinarea implementării Planului raional de acțiuni în domeniul drepturilor omului

Cu privire la reorganizarea unor serviciilor sociale

Regulamentul

Cu privire aprobarea planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

Plan de acțiuni

Cu privire la operarea unor modificări în decizia nr.03/18 din 20 iunie 2013

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Social de sprijin pentru familiile cu copii

       Regulamentul

Cu privire la aprobarea Programului Raional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acțiuni privind implimentarea Strategiei naționale de prevenire și control a bolilor netransmisibile pe anii 2016-2020

Planul

Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acțiuni privind implimentarea Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2012-2016

Programul raional de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în proprietate publică a Raionului Hîncești a unor bunuri proprietate publică a statului

Despre mersul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2013-2020

Nota de argumentare

Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Raional de Arhivă

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Mereșeni şi a proiectului de formare a acestora

Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţa militară) tinerilor cu anul naşterii 2001

Cu privire la transmiterea unui autoturism

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Drăgușenii Noi şi a proiectului de formare a acestora

Cu privire la transmiterea la balanța Consiliului Raional Hîncești a “Muzeului satului Negrea

Regulamentul

Cu privire la transmiterea unor materiale de contrucție în proprietatea UAT comuna Cotul Morii

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here