Conferința raională la Stolniceni
,, Mitropolitul Antonie Plămădeală și crezul său- Zidind iubire , urci în icoane”

Duminică 8 noiembrie  Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român prin Despărțămîntul ASTRA ,,Mihail Cogîlniceanu” Iași a organizat în localitatea Stolniceni conferința,, Mitropolitul Antonie Plămădeală și crezul său: Zidind iubire , urci în icoane”.
Programul zilei a fost început cu vizita oficială a delegației din România în or. Hîncești la Conacul familiei Manuc-Bey și a avut o întîlnire cu reprezentanții Consiliului raional în frunte cu vicepreședintele raionului Hîncești Dna Vera Patrașcu- Tănase. Programul zilei a fost destul de încărcată în evenimente. În s. Stolniceni la gimnaziul care îi poartă numele Mitropolitul Ardealului ,,Antonie Plămădeală” fost organizată dezvălirea plăcii comemorative închinate memoriei Mitropolitului ( la 10 ani de trecere în eternitate). Delegația a fost reprezentată de profesorul Areta Moșu, vicepreședintele ASTRA.
În cadrul conferinței au fost luări de cuvînt: Ion Onuc Nemeș; Lică Selaru; Lucian Sava; Mircea Cristian; Mircea-Cristian Ghenghea, Vera Tănase –Pătrașcu.
Programul ,,Carte Românească pentru Basarabia” a donat cărți în limba română pentru Biblioteca școlii ,,Antonie Plămădeală” Stolniceni. Această activitate a fost realizată cu sprijinul Consiliului raional Hîncești, primăria s.Stolniceni, Cercul ASTRA Hîncești, Direcția cultură și turism în colaborare cu Departamentul Politici pentru relația cu Românii de Pretutindeni.

Festivalul – concurs raional în memoria cântăreței Angela Păduraru, ajuns la cea de-a V-a ediție

Duminica trecută, în memoria cântăreței Angela Păduraru, interpretă de muzică populară și folclor autentic, s-a desfășurat a V-a ediție a festivalului – concurs în localitatea sa de baștină, Nemțeni. Festivalul a fost organizat de către Consiliul raional Hâncești, Direcția Cultură și Turism în colaborare cu  primăria Nemțeni.

Pentru a-i aduce un omagiu celei care a fost Angela Păduraru, în Nemțeni au venit oficialitățile raionului, interpreți de muzică populară, colegi și cunoscuți ai artistei etc. În acest context, primarul de Nemțeni, Gheorghe Filipschi a salutat oaspeții și a făcut un scurt istoric despre biografia cântăreței, mulțumindu-le în același timp oaspeților pentru prezență la eveniment.
Evenimentul a continuat cu deschiderea oficială a festivalului și evoluarea celor 12 concurenți, care au interpretat câte două melodii, una din repertoriul Angelei Păduraru și alta la alegere, participanții fiind acompaniați de către Orchestra de muzică populară „Andrieș”, dirijor maestrul Vasile Botgros. După evoluarea în scenă, cu mari emoții și trăiri sufletești, concurenții și-au așteptat „verdictul” juriului, ascultând și piesele interpretate de micile talente din localitate. Astfel, în urma jurizării, cu diplomă de participare pentru performanțe artistice deosebite s-au ales:  Nicoleta Oistric (s. Cărpineanca, c. Sărata Galbenă); Vasile Hariton (s. Dahnovici); Valentina Roșca (s. Obileni); Ana Gonța (s. Mirești); Svetlana Copăceanu (s. Cioara); Tamara Cioroi (c. Cotul Morii). Diplome de gradul III: Angela Tabacaru (s. Ciuciuleni); Garabagiu Elena (s. Pereni, c. Păşcani). Premiul II: Irina Corlat (s. Sofia); Ștefan Chiorescu (s. Drăgușenii Noi). Diplomă de gr. I: Iuliana Scurcan (s. Buțeni) și Premiul Mare: Valentina Iacob (s. Leușeni).
La finalul festivalului – concurs au fost înmânate și alte premii, inclusiv bănești, iar artiștii care au fost în calitate de juriu, au continuat să încânte publicul cu melodiile lor bine cunoscute atât pe oaspeții veniți din alte localități, cât și pe băștinașii satului Nemțeni.

         NOVATECA – Susținerea bibliotecilor pentru dezvoltarea comunităților

Joi 27 martie a fost lansată etapa naţională a programului Novateca. Acest program are o durată de 5 ani şi este implementat cu sprijinul Fundaţiei Bill şi Melinda Gates în cooperare cu USAID şi IREX.

Scopul programului este de a transforma bibliotecile publice în centre dotate cu tehnologii moderne şi servicii de bibliotecă proprii necesităţilor locale şi bibliotecari bine instruiţi.
În cadrul acestei etape Direcţia cultură şi turism împreună cu bibliotecile publice din raion au pregatit 30 dosare de participare la concurs pentru a beneficia de program şi a devein membrii reţelei Novateca. Termenul de depunere a dosarelor este 30 aprilie.
În cadrul programului pilot în perioada 2011-2013 din raionul Hînceşti au fost selectate 5 biblioteci publice: Hînceşti, Sarata Galbena, Stolniceni, Cărpineni, Danco şi au fost dotate cu tehnologii moderne şi tehnică performantă, în total în cele 5 biblioteci au fost amplasate 17 calculatoare, iar bibliotecarii acestora au fost instruiti pentru a dezvolta noi servicii de biblioteca.
În finalul programul se doreşte automatizarea tuturor bibliotecilor şi transformarea acestora în centre moderne, inovatoare ce vor permite accesul la informaţie, promovarea de noi inovaţii şi cunoştinţe prin intermediul noilor tehnologii, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii şi consolidarea comunităţilor.

 Unitate în diversitate – schimburi de Artă și meșteșuguri tradiționale pentru tineret

În perioada 01 octombrie 2013–31 septembrie 2014, Direcția cultură și turism Hînceşti implementează proiectul ,,Unitate în diversitate – schimburi de Artă și Meșteșuguri Tradiționale pentru Tineret ”, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul POC Ro–Ua-Rm 2007-2013. Durata de implementare a proiectului este de 12 de luni.Între activităţile proiectului regăsim instruirea a 30 tineri între 12-16 ani, astfel Tabăra artistică pentru încondeierea ouălor va avea loc în jud. Suceava, România, Tabăra artistică de confecționare a obiectelor în ceramică se va organiza în Hîncești, iar Tabăra artistică de sculptare a lemnului și artefacte, se va petrece în Cernăuți, Ucraina.În perioada 22 -26 martie 10 tineri din Hîncești au participat la prima tabăra artistică de încondeiere a ouălor care s-a desfășurat în România, județul Suceava, localitatea Vama. În cadrul taberei au participat 30 de copii, a cîte 10 din fiecare țară implicată în proiect, care au deprins tenicile în desen și relief de încondeiere a ouălor. Obiectele de artizanat (ouăle încondeiate) vor fi prezentate în cataloage tipărite și electronice și vor fi distribuite în locațiile turistice.
Copii au vizitat muzeul Oului din localitatea Vama, Mănăstirea Moldovița, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here