Oaspeţi din reg. Trento, Italia în vizită la Hînceşti!

La 19.02.2016 în raionul Hînceşti cu o vizită de lucru s-a aflat o delegaţie a Asociaţiei Obşteşti fără Frontiere “ONLUS” din regiune Trento (Italia), în persoana dlui BATTISTI Dario, preşedintele asociaţiei, dnei GALEAZ Anita, vicepreşedintele asociaţiei şi altor membri ai acesteia.
În cadrul întîlnirii cu dl Ghenadie BUZA oaspeţii l-au informat pe Preşedintele raionului despre statutul şi activităţile de bază ale asociaţiei.
Dl BATTISTI Dario a enunţat faptul că Asociaţia Obştească fără Frontiere “ONLUS”, începînd cu anul 2009, a acordat ajutoare umanitare Spitalului Raional Hînceşti şi Spitalului Cărpineni – 2 ambulanţe, echipamente medicale, mese, brancade şi noptiere.
Tododată, a fost afirmată disponibilitatea de a colabora fructuos şi în viitor cu raionul Hînceşti în chestiuni diverse, primordial fiind sectorul medico-sanitar. La rîndul său, Preşedintele raionului Hînceşti a mulţumit reprezentanţilor Asociaţiei Obşteşti fără Frontiere “ONLUS” pentru ajutorul umanitar şi sprijinul acordat instituţiilor medicale din raionul Hînceşti, evidenţiind importanţa acestora pentru realizarea investiţiilor şi reformelor atît de necesare pentru sistemul raional de sănătate şi pentru fiecare pacient.
Deasemenea, a fost reiterat faptul că îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate publică, serviciilor sociale şi de utilitate publică sunt o prioritate a conducerii raionului Hînceşti şi colaborările cu instituţiile externe de tipul Asociaţiei Obşteşti fără Frontiere “ONLUS” sunt de bun augur şi vor contribui la pentru realizarea acestui obiectiv.

Consiliul Județean Prahova în vizită de lucru la Hînceşti

IMG_3518La 17 Februarie 2016 Consiliul Raional Hîncești a găzduit o delegație de la Consiliul Județean Prahova, România, în fruntea căreia a fost președintele Consiliului Județean, dl Mircea Cosma. Consiliul Raional Hîncești are semnat un Acord de parteneriat cu Consiliul Județean Prahova în cadrul căruia au fost planificate diverse activități și perspective de dezvoltare.
În cadrul vizitei curente, oaspeții, însoțiți de o delegație din cadrul Consiliului Raional, în frunte cu președintele raionlui, dl Ghenadie Buza, au avut o întrevedere la Consiliul raional în cadrul căreia au fost discutate planurile pentru viitorul apropiat și în special inițierea procesului de creare a unui parc industrial în Hîncești, prin preluarea experieței și cu suportul Județului Prahova, care este lider în România la acest capitol.
De semenea, oaspeții și gazdele au mers la bustul lui Mihai Eminescu din or. Hîncești, unde au participat la un mic recital de poezie și cîntece în memoria marelui poet, după care au onorat amintirea poetului prin depunere de flori. Reamintim că acest bust, este donație a Consiliului Județean Prahova orașului Hîncești, încă din anul 2003.
O altă activitate a fost vizitarea noului sediului în care urmează să fie transferată Biblioteca Publică Antonie Plămădeală, sediu care a fost reabilitat cu suportul financiar al Consiliului Județean Prahova.
La finalul vizitei, a avut loc și un moment de suflet, la Biblioteca Publică Antonie Plămădeală, unde oaspeții au făcut o donație de carte ediție de lux, care va îmbogăți fondul de carte românească al acesteia și bineînțeles va lărgi opțiunile și posibilitățile cititorului, promovînd astfel limba, cultura și valorile noastre românești.

Acordului de colaborare între Camera de Comerț și Industrie a RM și Consiliul Raional Hîncești

IMG_2703

Consiliul raional Hâncești a semnat un acord de cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Joi, la data de 21 octombrie curent, în sala mare a Consiliului raional a fost semnat Acordul de cooperare dintre Consiliul raional Hâncești și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
Scopul principal: consolidarea cooperarii care vizează dezvolatrea sectorului agrar și industrial, comerțului intern și extern, precum și alte tipuri de activități de întreprinzător.
Acordul prevede asumarea unor angajamente de colaborare care ar implica, pe lîngă autoritățile publice locale, și reprezentanții oamenilor de afaceri și a societății civile din raion, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri la nivel local.

Domeniile prioritare de colaborare și dezvoltare:

 • Asistență în atragerea investițiilor străine în proiecte prioritare la nivel regional și local;
 • Consolidarea și dezvoltarea interregională și internațională, cu valorificarea oportunităților investiționale în raion;
 • Dezvoltarea infrastructurii raionale adecvate pentru a sprijini inovarea, prin utilizarea mecanismelor de parteneriate public-private;
 • Dezvoltarea direcțiilor noi de cooperare în afaceri.

Concurs de proiecte pentru Programul Granturi Mici al SDC

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) lansează, în cadrul Programului de Granturi Mici al SDC, un concurs de selectare a proiectelor care corespund următoarelor criterii generale:

 1. Acțiuni mici care abordează probleme în domeniile de activitate ale SDC în Moldova: sănătate, apă și sanitație, migrație și dezvoltare;
 2. Proiecte culturale care promovează și diseminează idei noi, tehnici și viziuni contemporane în artă și cultură pe teme de actualitate pentru societatea Republicii Moldova.

Pot depune proiecte:
– Organizațiile neguvernamentale și necomerciale
– Asociațiile și uniunile profesionale
– Birourile locale ale organizațiilor internaționale
– Instituțiile publice, inclusiv de învățământ
– Autoritățile locale și centrale

Durata maximă : 12 luni, în cazuri excepționale max.18 luni.

Valoarea minimă: 2 000 CHF (franci elvețieni )
Valoarea maximă: 30 000 CHF.

Termenul limită de depunere a Conceptului de proiect (Solicitanții vor prezenta un Concept de proiect (max. 1 pagină) în limba română, engleză sau rusă, care descrie ideea proiectului și include un buget estimativ) este 15 septembrie 2015, ora 18.00.

Conceptele de proiect pot fi expediate electronic la adresa chisinau@eda.admin.ch cu subiectul ”Concept de proiect Program de granturi mici”. Informația detaliată privind temele eligibile, criteriile de eligibilitate, procedurile de aplicare și selectare, precum și conținutul și structura dosarului complet al propunerii de proiect poate fi găsită în ”Ghidul de aplicare pentru Programul de granturi mici SDC”. 

 

Concursul raional Antreprenorul Anului

Aplică acum!

Consiliul Raional Hînceşti a dat START Concursului “Cel mai bun antreprenor din raionul Hînceşti”. Completează formularul de participare şi inscrie-te in concurs!

Termenul limita 01 mai 2015

Antreprenorii pot depune cereile de participare la urmatoarele nominatii

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie
 2. Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului
 4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii
 5. Cel mai bun antreprenor – exportator
 6. Cel mai bun antreprenor – innovator
 7. Cel mai bun meşter popular
 8. Cel mai tînăr antreprenor
 9. Pentru integrarea activă în societate
 10. Cel mai bun antreprenor-femeie.

Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi:

Lungu Zinaida, Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontaliera tel. 026922188, str. Mihalcea Hincu 126, et. III, bir. 308, e-mail: lungu@hincesti.md , consiliul@hincesti.md sau pagina web www.hincesti.md

 

Surse de finantare active din sfera sociala, infrastructura si mediul de afaceri

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Raional Hînceşti organizează ediţia a IX-a a Concursului
“Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”

Hînceşti, 05 iunie 2014 – Consiliul Raional Hînceşti, organizează Ceremonia de Decernare a celor mai buni antreprenori din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din raionul Hînceşti.

Obiectivul principal al evenimentului susţinerea, motivarea și promovarea antreprenorilor care au activitate reală, contribuie la crearea noilor locuri de muncă şi stimularea exporturilor.

În cadrul ceremoniei se vor decerna premianții nominațiilor “Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie”, “Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului”, “Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”, “Cel mai bun antreprenor – exportator”, “Cel mai bun antreprenor – inovator”, “Cel mai tînăr antreprenor”, “Pentru integrarea activă în societate”, “Cel mai bun antreprenor-femeie”, “Cel mai bun meşter popular”.

Organizarea, desfășurarea și evaluarea Concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” se realizează în conformitate Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 9 martie 2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, precum și întru realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020 (HG 685 din 13.09.2012) și a Strategiei de dezvoltare socio-economice a raionului Hîncești pentru perioada 2013 – 2020.

Concursul a fost lansat la începutul lunii aprilie și s-au inregistrat cererile de pariticipare de la antreprenori pe parcursul lunilor aprilie și mai. Participanții au fost evaluate de către comisia raională în baza cererilor și indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii pentru anul de concurs 2013 în raport cu indicatorii anului precedent.

La eveniment vor participa oameni de afaceri din raionul Hînceşti, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ODIMM, reprezentanți ai autorităților locale, etc.

Concursul “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” este organizat de catre Consiliul Raional Hincesti în colaborare cu sponsorii  evenimentului:
1. “Banca de Finanţe şi Comerţ”
2. BC “Agroindbank”
3. BC “Moldindconbank”
4. Compania StarNet

 

Aplică acum!

Consiliul Raional Hînceşti a dat START Concursului “Cel mai bun antreprenor din raionul Hînceşti”

Completează formularul de participare şi inscrie-te in concurs!!!

Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi:
Lungu Zinaida, specialist  principal Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontaliera tel. 026922188, 068534963, str. Mihalcea Hincu 126, et. III, bir. 308,e-mail:lungu@hincesti.md sau pagina web www.hincesti.md

Antreprenorii pot depune cereile de participare la urmatoarele nominatii

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie
 2. Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului
 4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii
 5. Cel mai bun antreprenor – exportator
 6. Cel mai bun antreprenor – innovator
 7. Cel mai bun meşter popular
 8. Cel mai tînăr antreprenor
 9. Pentru integrarea activă în societate
 10. Cel mai bun antreprenor-femeie

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here