DURERE PROFUNDĂ! Oficiali din raionul Hînceşti au depus flori la Ambasada Romaniei în Republica Moldova

Profund îndureraţi de recenta tragedie aviatică, sîmbătă, 04.06.2016, un grup de oficiali din cadrul Raionului Hînceşti, în frunte cu  Preşedintele raionului, Dl Ghenadie BUZA au mers la sediul Ambasadei Romaniei în Republica Moldova pentru a depune flori în semn de compasiune şi comemorare a victimilor accidentului. În data de 03.06.2016, declarată Zi de doliu, Consiliul Raional Hînceşti a coborît în bernă Drapelul de Stat, în memoria celor patru eroi, care şi-au pierdut viaţa, în efortul sublim de a salva alte vieţi… citește mai mult

Funcţie vacantă de secretar al Consiliului raional

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al consiliului raionlal.
Scopul general al funcţiei: Conducerea personalului și menagementul eficient al activităților consiliului raional în vederea asigurării legalității și realizării optime ale obiectivelor acestuia. Data limită – 16 iunie 2016 citește mai mult…
Pentru informații suplimentare:

or. Hîncești, str. M.Hîncu 126, bir. 305
tel. 0269 22582 – Ursu Dionisie

Funcţie vacantă în Aparatul președintelui

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Secția administrație publică.
Scopul general al funcţiei: Crearea unui sistem de organizare şi executare a serviciului civil pentru a oferi tinerilor din raion posibilitatea de a-şi manifesta datoria civilă faţă de societate. Data limită –16 iunie 2016
citește mai mult…
Pentru informații suplimentare:

or. Hîncești, str. M.Hîncu 126, bir. 305
tel. 0269 22582 – Ursu Dionisie

Mihai CIOBANU – cetățean de onoare a raionului Hîncești!

Admiratorii cîntecului popular, ce ne reprezintă pe noi ca entitate, au fost martorii unui evenimet inedit  în raionul Hînceşti. Un spectacul de suflet, sub genericul, „Drag mi-i cîtecul de-acasă”, a avut loc la data de 18 mai în incinta Casei de Cultură, organizat de Consiliul Raional Hînceşti. În cadrul acestui spectacul Mihai Ciobanu, artist al poporului a demonstrat publicului larg adevaratele valori spirituale şi adevăratele sentimente de dor fată de casa şi pragul părintesc. Mihai Ciobanu a susţinut un concert de zile mari alături de Orchestra fraţilor Advahov şi Fanfara Poliţiei de Frontieră, alături fiindu-i administraţia raionului, şi prieteni din capitală, printre care nume notorii, precum ministrul Culturii Monica Babuc, artistul Vitalie Dani, poetul Vasile Romanciuc, campionul olimpic la haltere, originar din Mingir, Tudor Casapu, membri ai familie, consăteni care au fost alaturi de el la acordarea titlui de Cetăţen de Onoare al Raionului Hînceşti.  Sala arhiplină a ascultat, a admirat şi fiece spectator s-a convins de faptul  că Mihai Ciobanu traieşte sentimentul, cîntecul cu toată forţa sa spirituală şi artistică.

Oaspeţi din reg. Trento, Italia în vizită la Hînceşti!

La 19.02.2016 în raionul Hînceşti cu o vizită de lucru s-a aflat o delegaţie a Asociaţiei Obşteşti fără Frontiere “ONLUS” din regiune Trento (Italia), în persoana dlui BATTISTI Dario, preşedintele asociaţiei, dnei GALEAZ Anita, vicepreşedintele asociaţiei şi altor membri ai acesteia.
În cadrul întîlnirii cu dl Ghenadie BUZA oaspeţii l-au informat pe Preşedintele raionului despre statutul şi activităţile de bază ale asociaţiei.
Dl BATTISTI Dario a enunţat faptul că Asociaţia Obştească fără Frontiere “ONLUS”, începînd cu anul 2009, a acordat ajutoare umanitare Spitalului Raional Hînceşti şi Spitalului Cărpineni – 2 ambulanţe, echipamente medicale, mese, brancade şi noptiere.

Consiliul Județean Prahova în vizită de lucru la Hînceşti

La 17 Februarie 2016 Consiliul Raional Hîncești a găzduit o delegație de la Consiliul Județean Prahova, România, în fruntea căreia a fost președintele Consiliului Județean, dl Mircea Cosma. Consiliul Raional Hîncești are semnat un Acord de parteneriat cu Consiliul Județean Prahova în cadrul căruia au fost planificate diverse activități și perspective de dezvoltare.
În cadrul vizitei curente, oaspeții, însoțiți de o delegație din cadrul Consiliului Raional, în frunte cu președintele raionlui, dl Ghenadie Buza, au avut o întrevedere la Consiliul raional în cadrul căreia au fost discutate planurile pentru viitorul apropiat și în special inițierea procesului de creare a unui parc industrial în Hîncești.

DISPOZIȚIA

Nr. 21-d din 15 februarie 2016

Cu privire la promovarea măsurilor de prevenire
şi lichidare a influenţei dăunătoare 
asupra
organismului uman a determinanţilor stării de sănătate

În baza demersului IMSP Centrul de Sănătate Publică Hînceşti nr. 02/b-62 din 03.02.2016, în scopul promovării şi încurajării activităţii de prevenire şi lichidare a influenţei dăunătoare asupra organismului uman a determinanţilor stării de sănătate; în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.1996 „Privind examenele medicale obligatorii la angajare în muncă şi periodice ale lucrătorilor care sînt supuşi acţiunii factorilor toxici nocivi şi nefavorabili; în temeiul art. 12, alin. 5) al Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, art. 54 alin. (1) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, DISPUN:
citeşte mai mult

Felicitări cu ocazia Zilei Autonomiei Locale!


Stimaţi primari ai unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, consilieri raionali, consilieri ai consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi lucrători din administraţia publică locală de nivelul I şi II din raionul Hînceşti
Vă aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii Dvs profesionale, marcată la 1 februarie – Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală! Această Zi a fost instituită de Guvern în 2012avînd în vedere importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi apreciind rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice consfinţite în Carta Europeană a Autonomiei Locale.
citeşte mai mult…

Conferința raională la Stolniceni
,, Mitropolitul Antonie Plămădeală și crezul său- Zidind iubire , urci în icoane”

Duminică 8 noiembrie  Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român prin Despărțămîntul ASTRA ,,Mihail Cogîlniceanu” Iași a organizat în localitatea Stolniceni conferința,, Mitropolitul Antonie Plămădeală și crezul său: Zidind iubire , urci în icoane”.
Programul zilei a fost început cu vizita oficială a delegației din România în or. Hîncești la Conacul familiei Manuc-Bey și a avut o întîlnire cu reprezentanții Consiliului raional în frunte cu vicepreședintele raionului Hîncești Dna Vera Patrașcu- Tănase. În s. Stolniceni la gimnaziul care îi poartă numele Mitropolitul Ardealului ,,Antonie Plămădeală” fost organizată dezvălirea plăcii comemorative închinate memoriei Mitropolitului.
citeşte mai mult

Festivalul – concurs raional în memoria cântăreței Angela Păduraru, ajuns la cea de-a V-a ediție


Duminica trecută, în memoria cântăre
ței Angela Păduraru, interpretă de muzică populară și folclor autentic, s-a desfășurat a V-a ediție a festivalului – concurs în localitatea sa de baștină, Nemțeni. Festivalul a fost organizat de către Consiliul raional Hâncești, Direcția Cultură și Turism în colaborare cu  primăria Nemțeni.
Pentru a-i aduce un omagiu celei care a fost Angela Păduraru, în Nemțeni au venit oficialitățile raionului, interpreți de muzică populară, colegi și cunoscuți ai artistei etc. În acest context, primarul de Nemțeni, Gheorghe Filipschi a salutat oaspeții și a făcut un scurt istoric despre biografia cântăreței, mulțumindu-le în același timp oaspeților pentru prezență la eveniment.
citeşte mai mult…

Acordului de colaborare între Camera de Comerț și Industrie a RM și Consiliul Raional Hîncești

Consiliul raional Hâncești a semnat un acord de cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Joi, la data de 21 octombrie curent, în sala mare a Consiliului raional a fost semnat Acordul de cooperare dintre Consiliul raional Hâncești și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
Scopul principal: consolidarea cooperarii care vizează dezvolatrea sectorului agrar și industrial, comerțului intern și extern, precum și alte tipuri de activități de întreprinzător.
Acordul prevede asumarea unor angajamente de colaborare care ar implica, pe lîngă autoritățile publice locale, și reprezentanții oamenilor de afaceri și a societății civile din raion, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri la nivel local.
citeşte mai mult…

Funcţie vacantă la Direcţia Generală Finanţe!

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de Şef Direcţie Generală Finanţe.
Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice în domeniul implementării politicii bugetar-fiscale a statului conform principiilor moderne de gestionare a finanţelor publice, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului. Data limită pînă –20 septembrie 2015
citeşte mai mult

„Premiul pentru realizări în domeniul calităţii – 2015”

Consiliul Raional Hînceşti invită agenţii economici din raion să participe la Concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calităţii – 2015”organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Scopul proiectului: identificarea întreprinderilor ce au implementat cu succes managementul calităţii şi promovarea abordărilor moderne ale calităţii.
La concurs sunt invitaţi să participă toate companiile autohtone, indiferent de forma organizatorico-juridică, numarul de angajaţi sazu volumul producţiei. Termenul limită de depunere a dosarelor : 20 septembrie 2015.
Regulamentul, condiţiile, cererile de  de participare şi alte informaţii suplimentare le gasiţi aici.

Concurs achiziţii publice


Obiectul achiziției
:
  Dispozitive de climatizare de perete cu instalarea lor.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 14 august 2015, ora 11.00. Informaţii suplimentare accesati …

Obiectul achiziției: Servicii de proiectare la obiectul  „Lucrări de construcție a Oficiului Medicilor de Familie din s. Voinescu, raionul Hincesti”
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 17 august 2015, ora 11.00Informaţii suplimentare accesati …

Consiliului Raional se întruneşte în şedinţă

Conform dispoziţiei preşedintelui nr. 171-d din 06.08.2015 se convoacă de îndată şedinţa Consiliului Raional Hînceşti la data de 07 august 2015, ora 09.00, în sala de şedinţe a  Consiliului Raional (or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126, etaj I).

Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:

  Invitație pentru prezentarea ofertelor!

Consiliul Raional Hincești, lansează licitaţia publică cu privire la achiziţionarea serviciilor de dezvoltare a unui sistem informatic de promovare turistica (IT application), în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov” cod MIS ETC 2173. Proiectul este parte a Programului Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şiI Parteneriat. Dosarul de licitaţie poate fi solicitat la adresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 126, sau prin e-mail: orhian@mail.ru, nataliaceban28@gmail.com. Persoana de contact: Orhian Nicolae, tel: 060220420. Data limită pentru depunerea ofertelor 19 iunie 2015, ora 15.00.

Invitație pentru prezentarea ofertelor!


Consiliul Raional Hince
știîn cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov” cod MIS ETC 2173lansează licitaţia publică cu privire la achiziţionarea Mobilierului pentru Palatul Principal al Conacului Manuc Bey. Proiectul este parte a Programului Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat. Dosarul de licitaţie poate fi solicitat la adresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 126, sau prin e-mail:  orhian@mail.ru, nataliaceban28@gmail.com.  Persoana de contact: Orhian Nicolae, tel: 060220420. Data limită pentru depunerea ofertelor 19 iunie 2015, ora 15.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here