File de istorie

Istoriceşte oraşul Hînceşti este parte componentă a Ţinutului Lăpuşna, care a devenit unitate administrativ-teritorială in jumătatea a doua a secolului XVII.
Este cunoscut, în evul mediu Moldova era ca o poartă spre Europa. Pe aici trecea unica cale comercială accesibilă, numită „Drumul moldovenesc”, aflată între ţările asiatice şi cele europene. „Drumul moldovenesc” trecea prin vechea aşezare numită Lăpuşna, fostul centru al Ţinutului, care era şi vamă la hotarele lui. Pe aici se transportau vite, vinuri, grăunţoase, ceară, peşte, sare şi se aduceau unelte de muncă, ţesături, dulciuri şi podoabe orientale, condimente, arme, obiecte din metal.
O figură istorică este şi voievodul Mihalcea Hîncu, acela care s-a răzvrătit împotriva domnitorului şi de la care ne-a rămas fraza: „Vodă-da, Hîncu-ba”.
Un rol deosebit în istoria raionului l-a jucat fostul supus turc, armeanul Manuc Mirzaian, numit şi Manuc – Bey, care avea în regatele Moldovei şi Valahiei mai mult de 20 de moşii bogate, case de tîrguieli şi de popas, alte imobile. Pînă în prezent s-a păstrat doar Conacul, distrus parţial de timpuri, si Castelul de vînătoare ambele fiind edificate de arhitectorul Bernardazzi.
Oraşul Hînceşti, actualul centrul administrativ al raionului, este aşezat la 35 km de capitala ţării oraşul Chişinău. În 2011 a împlinit frumoasa vîrstă de 515 ani.
„Drumul moldovenesc” nicidecum nu putea ocoli Hînceşti-ul, deoarece toate cele 5 drumuri ce duc spre el se întîlnesc la o răscruce. Această răscruce este legată în mod direct de istoria localităţii şi poziţia geografică.

Aşezare geografică. Condiţii naturale. Raionul Hînceşti este situat în partea de centru a republicii pe o suprafaţă de 1483,4 km2. Relieful raionului este diferenţiat în zone de codru cu păduri deluroase si de stepă .Se învecinează cu raioanele Ialoveni, Cimişlia, Leova, Nisporeni şi România. Teritoriul este intersectat de rîuletele Cogîlnic, Galbena, Lăpuşniţa, Sărata, Călmăţui, care din turcă se traduce – „albie uscată”.  În raion sînt condiţiile favorabile pentru dezvoltarea agriculturii: clima, apa, solul, precum şi alte precondiţii ale infrastructurii.  Clima este continental-moderată, deosebindu-se printr-un caracter instabil. Temperatura medie a aerului este egală cu +9 0C. Minimul absolut al temperaturii revine lunilor ianuarie (-30 – 32 0C) şi maxim lunii iulie (+39, + 40 0C).  Raionul Hînceşti este traversat de o serie de magistrale auto internaţionale  (magistrala M-21 Balcani (Poltava (Ukraina) – Chişinău – Leuşeni – România), magistrala R-3 ( Hînceşti – Basarabeasca – Ukraina), magistrala M-3 (Chişinău – Hînceşti, Giurgiuleşti – Romania – Ukraina).

Populaţia Catre 01.01.2012 in raion au fost înregistrati 117 840 locuitori. Populaţia urbană constituie 15 213 locuitori, populaţia rurală – 102 627 locuitori. Structura populaţiei după naţionalităţi este următoarea: 90,5 % moldoveni, 1,1 % ruşi, 5,2 % ucraineni, 2,5 % români, 0,09 % găgăuzi, 0,15 % bulgari, 0,45 % alte naţionalităţi…

Descarcă fișierul aici

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here