Comisia de privatizare a fondului de locuințe

Comisia raională de privatizare a fondului de locuințe

Membrii Comisiei:

 

Nr.

d/o

Denumirea serviciului Numele prenumele conducătorului Telefonde contact

fix

1 Preşedintele Comisiei

Preşedinte a Raionului pe probleme economice

Anatolie CHETRARU 2-30-50
2 Secretarul comisiei

Secretarul  Consiliului Raional Hîncești

Elena MORARU TOMA

 

2-20-48
3 Membru al Comisiei

Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

Maria RAȘCU 2-20-50
4 Membru al Comisiei

Direcţia Generală Finanţe

 
5 Membru al Comisiei

Centru de Sănătate Publică

Tatiana PASCARI

 

2-37-70

2-38-45

2-41-67

6 Membru al Comisiei

Oficiul Cadastral Teritorial

info@hincesti.cadastre.md

 Nicolae ALEXA 2-50-33

2-30-75

2-24-60

7 Membru al Comisiei

Direcția Situaţii Exceptionale

hincesti@dse.md

Cornel EȘANU 2-43-55

2-20-27

8  Membru al Comisiei

Arhitect-şef ai Raionului

 Elena MORARU 2-30-51
9 Membru al Comisiei

Director Regia „ARA”

 Gheorghe  COVAȘ