Achiziţii publice

Planul de achiziţii ale Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Hînceşti pentru anul 2017

ÎNŞTIINŢARE

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul COP din 05 mai 2017 privind achiziționarea lucrărilor de reparaţie a pavajului din beton asfaltic la Spitalul raional Hîncești, Cod CPV: 45453000-7, oferta SRL „Arnit - Prim” cu valoarea de 234 473,88 lei inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitația de participare, a fost apreciată drept cîştigătoare.

Consiliul raional Hîncești a fost gazda seminarului de instruire privind sistemul de achiziții publice în Republica...

Consiliul raional Hîncești  a fost gazda  seminarului de instruire privind sistemul de achiziții publice în Republica Moldova organizat la data de 22 august de...

Înștiințare privind rezultatul COPF din 01 august 2017 privind achiziționarea ...

Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COPF din  01 august  2017 privind...

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul COPF din 13 iulie 2017 privind...

ARTICOLE POPULARE

Servicii desconcentrate

Lista serviciilor desconcentrate Hîncești MEREUŢĂ Ion Oficiul Teritorial Hincesti al Cancelariei de Stat e-mail: ion.mereuta@gov.md Phone: (0269) 22550, fax. (0269) 23465 JECHIU Mariana Direcția teritorială Inspectoratul Fiscal de Stat Hincesti e-mail:...
Taxele locale

Taxele locale