Achiziţii publice

Planul de achiziţii ale Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului Hînceşti pentru anul 2017

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul COPF din 13 iulie 2017 privind...

PLAN ACHIZIȚII PUBLICE ANUL 2018

Plan achiziții publice 2018

ÎNŞTIINŢARE

 Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COP din  12 aprilie 2017 privind achiziţionarea  lucrărilor de reparaţie a clădirii Consilului Raional Hâncesti nr.2, (birourile Serviciului raional arhivă),Cod CPV: 45453000-7, oferta  SRLRobecons cu valoarea de 199 857 lei  fără TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitaţia de participare,  a fost selectată drept cîştigătoare.

Înștiințare privind rezultatul COPF din 01 august 2017 privind achiziționarea ...

Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COPF din  01 august  2017 privind...

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  Licitației Publice  din  05 aprilie 2019...

Ședința grupului de lucru privind achizițiile publice

La data de 05 iunie a avut loc Ședința grupului de lucru privind achizițiile publice pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului Secției Geriatrie,...

Consiliul raional Hîncești  a fost gazda  seminarului de instruire privind sistemul de achiziții publice...

Consiliul raional Hîncești  a fost gazda  seminarului de instruire privind sistemul de achiziții publice în Republica Moldova organizat la data de 22 august de...

ARTICOLE POPULARE

Servicii desconcentrate

Lista serviciilor desconcentrate Hîncești MEREUŢĂ Ion Oficiul Teritorial Hincesti al Cancelariei de Stat e-mail: ion.mereuta@gov.md Phone: (0269) 22550, fax. (0269) 23465 JECHIU Mariana Direcția teritorială Inspectoratul Fiscal de Stat Hincesti e-mail:...
Taxele locale

Taxele locale