Președintele raionului, dl Anatolie CHETRARU a dat curs invitației parvenite din partea Alianței Centrelor de Acces la Informare și Instruire din Moldova- INFONET, privind audierea și examinarea raportului auditului accesibilității  Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare din raionul Hîncești.

În acest context, în ziua de marți, 23 aprilie 2019 a fost organizat un eveniment intern de prezentare a rezultatelor auditului privind accesibilitatea. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Sălii de Ședințe “Constantin STERE” a Consiliului Raional Hîncești. La acest eveniment au fost invitați factorii de decizie din cadrul Secției de Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Asistența Socială și Protecția Familiei, arhitect-șef al raionului, arhitect-șef al municipiului Hîncești, directorii instituțiilor unde au fost amplasate BESV din municipiul Hîncești, experți/reprezentanți ai societății civile – Iuliana Tabacari și Nicu Mironov și  alți actori interesați din cadrul Consiliului Raional și a Primăriei mun. Hîncești.

Menționăm că pe parcursul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 un grup de experți au realizat auditul tuturor Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare din mun. Hîncești, ce a fost monitorizată de  Alianța INFONET, reprezentată de Victor Koroli, în parteneriat în contextul implementării proiectului “Demers pentru alegeri incluzive, progres democratic și incluziunea electorală a persoanelor cu dizabilități “, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

Președintele raionului a accentuat importanța examinării rezultatelor auditului dar și a accesibilității instituțiilor publice din raionul Hîncești. Astfel, dl Anatolie CHETRARU a solicitat de la persoanele cu funcții de răspundere care sunt emitenți al actelor permisive pentru construcții și directorilor de instituții și reprezentanților administrației publice locale să se conformeze și să asigure executarea Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Totodată, vicepreședintele raionului responsabil de domeniul social, dna Vera TĂNASE-PĂTRAȘCU a reiterat faptul că Consiliul Raional Hîncești a aprobat Raportul final al implementării Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în raionul Hîncești  2014-2018 (prin prisma convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități), dar urmează asigurarea continuității acestui program raional. Programul raional a  inclus și un plan de măsuri privind asigurarea accesibilității instituțiilor publice din raionul Hîncești.

Acest eveniment intern se înscrie organic în spiritul și litera Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și Programul Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017-2022, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.723 din 8 septembrie 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here