Anul agricol 2017 – 2018 a început cu o toamnă relative secetoasă, ca mai apoi să ne ofere, peste iarnă o cantitate suficientă de umiditate (120-170 mm) pentru asigurarea une idezvoltări vegetative satisfăcătoare a culturilor de toamnă, dar şi celor de primăvară. Am înregistrat o lipsă de umiditate în vara-toamna anului curent, au fost înregistrate și alte intemperii ca: înghețuri târzii de primăvară, ploi torențiale, grindină și furtună (22 iunie), care într-o oarecare măsură au afectat o parte din suprafețele culturilor agricole. Însă, în pofida acestor intemperii, la general pe raion, anul agricol a fost unul fructuos.

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale şi-a îndreptat  activitatea  spre dezvoltarea, în continuare, a complexului agroindustrial raional.

Direcţia şi-a organizat şi desfăşurat lucrul în corespundere cu Planul de acțiuni, elaborat şi aprobat, conform prevederilor Regulamentului Direcţiei Agricultură  şi Alimentaţie din cadrul Consiliului raional Hincești.

Întru executarea prevederilor Planului de acțiuni, colaboratorii direcţiei au prestat servicii de informare agenţilor economici privind aprovizionarea cu mijloace fixe şi circulante, servicii de consultanţă în domeniul tehnologiilor de cultivare a plantelor agricole, de creştere și întreținere a animalelor.

Începînd cu luna ianuarie, adică în perioda de iarnă-primăvara de către Direcția Agricultură și Alimentație s-au desfășurat seminare de pregătire teoretică și practică a producătorilor agricoli pentru efectuarea lucrărilor agricole conform cerințelor tehnologiilor performante în perioada de creștere a acestor culturi.

Tot în această perioadă de timp s-au organizat şi petrecut întruniri ale agenţilor economici din teritoriu cu reprezentanţii firmelor şi companiilor furnizoare de material semincer şi săditor pomiviticol, pesticide, fertilizanţi, tehnică, utilaj agricol şi altor imputuri, care sunt necesare pentru efectuarea cu succes a activităţii de producere  în agricultură. Ca rezultat, agenții economici au avut posibilitatea să se asigure cu imputurile respective la timp și în măsura posibilităților la preț mai accesibil.

De asemenea a fost petrecută cu success sărbătoarea „Ziua Vinului și Ziua Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare”. În cadrul sărbătorii a fost făcut bilanțul anului agricol 2018 și menționați cu diplome de onoare 80 agenți ecinomici. Au fost înmînate premii  la 20 agricultori.

Pe parcursul anului  s-a efectuat permanent monitorizareamersului lucrărilor agricole în teritoriu, colectarea și generalizarea datelor privind recoltarea producției agricole și prezentarea informației corespunzătoare organelor ierarhic superioare.

A fost pus accentul pe acordarea unei atenţii deosebite terenurilor cu destinaţie agricolă neprelucrate.

 

La capitolul recoltarea culturilor cerealiere și leguminoase au fost înregistrate următoarele rezultate:

 

Grâu de toamnă_____________24000 t          (3,0 t/ha);

Orz de toamnă_______________3300 t          (2,2 t/ha);

Grâu de primăvară___________2300 t          (2,3 t/ha);

Orz de primăvară_____________2400 t          (1,6 t/ha);

Mazăre______________________200 t ;

Rapiţă_______________________800 t;

Porumb___________________115000 t;         (4,6 t/ha;)

 

Din culturile tehnice avem:

 

Floarea soarelui______________32000 t;(2,0 t/ha);

 

La alte culturi cultivate în raion s-au înregistrat indici după cum urmează:

 

Legume_____________________14800 t;    (16 – 30t/ha);

Cartof_______________________2000 t;

Bostănoase__________________10450 t;

 

Fructe______________________60617 t;

Seminţoase ___________________20412 t;  (18,0t/ha);

Sîmburoase___________________40206 t;  (20,51t/ha);

 

Struguri      total______________38144 t;

                    pentru   vin________23144 t;   (4,0 t/ha);               

                    de masă___________15000 t;   (6,06 t/ha).

 

 

Cifrele relatate reprezintă doar o statistică agricolă. Dar în umbra acestor cifre se ascunde o muncă colosală, cu investiţii colosale, cu speranţele agricultorilor, care au fost parţial spulberate, datorită lipsei pieţelor de desfacere suficiente şi a preţirilor joase, care s-au format în rezultatul abundenţei de producţie agricolă similară şi în ţările vecine, mai cu seamă a fructelor( caise, piersici, prune, mere), situaţie cunoscută deja de toată lumea.

 

Necătînd la aceasta, agricultura nu poate sta pe loc, mai cu frământări, mai cu schimbări de destinaţie a terenurilor agricole, dar şi cu folosirea subvenţiilor în agricultură, a programelor operaţionale de finanţare, oferite de statul nostru şi de către organismele internaţionale, fermierii,agenţii economici, depun eforturi pentru a ajunge la o agricultură performantă.

 

Au fost înființate culturi de toamnă pentru recolta anului 2018 pe o suprafață de

11000 ha după cum urmează:

 

Însămînţarea ogorului de toamnă

Grâu de toamnă_____________8500 ha  

Orz de toamnă______________2000 ha   

Rapiţă de toamnă____________500 ha.

 

Aratul de toamnă s-a efectuat în proporţie de 85%, fiind îngreunat de insuficienţa umidităţii în sol, urmînd ca să fie folosite la maximum ferestrele din perioada următoare pentru pregătirea către lucrările de primăvară.

 

Domeniul zootehnic este caracterizat prin creşterea şi îngrijirea, în principal, a unor specii de animale tradiţionale în regiune, şi exercită un rol important în asigurarea alimentară a populaţiei.

 

Şeptilul de animale pe raionul Hînceşti se prezintă după cum urmează:

Nr.

d/o

Specia de animale Unitate de măsură Existente + ; –

2018/2017

%

2018/2017

la 01.01.2017 la 01.01.2018
1 Bovine, total capete 12630 13025 +395 103,1
Inclusiv vaci capete 5675 4027 -1648 70,9
2 Porcine, total capete 12681 14039 +1358 110,7
Inclusiv scroafe capete 1539 1199 -340 77,9
3 Ovine şi caprine capete 67129 50605 -16524 75,3
4 Cabaline capete 2618 2509 -109 95,8
5 Păsări capete 1.498.700 1.341.000 -157.700 89,5

 

Din informaţia prezentată vedem o creştere neesenţială a bovinelor, care se datorează creşterii numărului de taurine pentru îngrăşare din fermelez ootehnice, dar şi o scădere considerabilă a vacilor de lapte, cu părere de rău. În general, sectorul zootehnic în raion se află într-o stare pasivă şi necesită revitalizare.

În urma evaluării nivelului de pregătire către iernatul 2018-2019 a exploataţiilor zootehnice din raion se atestă un nivel satisfăcător privitor la cantităţile de furaje care alcătuiesc 105-150% faţă de necesităţi, şi a încăperilor de întreţinere a animalelor.

 

Agricultura raionului Hînceşti, ca şi agricultura în ansamblu pe republică, rămâne unul din domeniile vulnerabile ale economiei, în pofida faptului că doi ani la rând în sector sunt înregistrate rezultate bune, peste așteptări.

 

Cea mai mare parte a fermierilor se confruntă cu problema accesului la finanțare ieftină, cu insuficiența capacităților de a-și crește randamentele, dar mai nou, și cu probleme legate de brațele de muncă calificate.

 

Pe partea suportului financiar pentru agricultori, apparent este o schimbare pozitivă. Suma de subvenționare este mult mai mare comparativ cu anii precedenți, dar o parte a banilor au mers tradițional pentru stingerea datoriilor din anul trecut.

  1. Plăți in avans pentru anul 2018 sunt șase dosare: Solicitat-3095953 lei.
  2. Dosare total: 301. Suma solicitată-18908699 lei
  3. Dosare autorizate: 172. Suma de 17531320 lei.

Dar, pe lângă rezultatele relative bune înregistrate la finanțarea agriculturii sunt semnale clare, că unele măsuri nu dau rezultatele așteptate. Prea puţini producători agricoli, și-au asigurat culturile agricole și animalele, deşi Regulamentul de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural prevede măsură special.

La fel, nu a fost depus nici un dosar la măsura legată de promovarea producției pe piețele de desfacere (M 1.9), precum şi la măsura privind stimularea consolidării terenurilor agricole.

Pentru anul 2019, luînd în calcul implementarea mai multor elemente a tehnologiilor moderne în agricultură, estimăm că producţia agricolă se va majora dar trebuie de pus eforturi commune pentru îmbunătăţirea calităţii în vederea rezistenţei la concurenţă pe pieţele externe. Pentru acestea este nevoie de dorinţă dar şi de instruiri profesionale, seminare informaţionale şi practice, şcoli de camp ş.a., măsuri şi evenimente care constituie activitatea  permanent din cursul anului a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie.

Ca obective:

  • Promovarea bunelor practice agricole, agriculturii ecologice, prevenirea proceselor de degradare a solului;
  • Identificarea piețelor noi de desfacere a producției agricole, produsă de agenții economici din raion;
  • Reorientarea antreprenorilor spre o nouă abordare a procesului de producere, implementare a lanțului valoric prin  procesărea, sortarea și ambalarea  producției agricole in scopul sporirii competitivității și asigurarea unei plus valori considerabile a acesteia;
  • Promovarea culturilor agricole care aduc  plus valoare;
  • Crearea în raion a noilor grupuri de producători pe domenii;
  • Promovarea utilajelor și tehnicii agricole moderne, în vederea asigurării unei calități înalte a lucrărilor agricole.
  • În scopul revitalizării sectorului zootehnic, restabilirii efectivului de animale, obţinerii unei productivităţi înalte a producţiei animaliere, se vor întreprinde măsuri de inițiere în vederea implimentării tehnologiilor moderne și înlocuirea şeptilului de animale cu rase cu productivitate înaltă .

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, dl Ion Sîrbu, va acorda suportul şi asistenţa necesară producătorilor agricoli în vederea informării, instruirii și implementării noilor abordări, întru motivarea și asigurarea viitoarelor provocări în agricultura și a mediului rural din raion.

Sperăm că prevederile noului Cod Funciar, reformele instituţionale, implementarea Strategiei naţionale  de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, cât şi îmbunătăţirea suporturilor financiare pentru agricultură vor facilita rezolvarea problemelor din agricultură şi mediul rural al raionului, iar tendinţele politicilor agrare ale raionului vor fi racordate şi orientate la necesităţile populaţiei, pieţei interne şi cerinţele pieţelor externe.

 

Ex. Şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie                                Ion SÎRBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here