La 04.12.2018, în sala de ședințe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hîncești, a avut loc întâlnirea lunară a administraţiei raionului cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I, fiind prezent şi reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul Ion MEREUŢĂ.

Președintele raionului Hîncești domnul Ghenadie BUZA a deschis ședința cu un mesaj de salut, mulțumind primarilor pentru conlucare eficientă pe parcursul anului.

La primul subiect din agendă, cu privire la modificările parvenite în legislația din domeniul protecției sociale a vorbit dna Tamara GĂLUGĂRU, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Dna Valentina TONU, șef Direcția Învățământ, a informat despre măsurile întreprinse în scopul asigurării securității antiincendiare în instituțiile de învățămînt.

Dna Maria RAȘCU, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a comunicat despre nevalorificarea finanțelor alocate de Consiliul Raional în domeniul construcțiilor și a propus unele metode de diminuare a problemelor.

Despre modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele condamnate a vorbit dna Angela ȘESTACOV, șef Biroul Probațiune Hîncești. Au fost aduse la cunoștința primarilor implementarea diferitelor mecanizme de conlucrare a Biroului de Probațiune Hîncești cu APL de nivelul I și familiarizarea cu Programele probaționale antialcoolic și antidrog.

De asemenea, au fost prezentate spre informare și alte subiecte actuale, s-a dat răspuns și la întrebările parvenite.
Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here