La 06.11.2018, în sala de ședințe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hîncești, a avut loc întâlnirea lunară a administraţiei raionului cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I, fiind prezent şi reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul Ion MEREUŢĂ.
Președintele raionului Hîncești domnul Ghenadie BUZA a deschis ședința cu un mesaj de salut.

La primul subiect din agendă, cu privire la îndeplinirea Planului de donare de sânge pentru an. 2018, a vorbit dl Ghenadie BUZA, președintele raionului, care în alocațiunea sa a informat despre îndeplinirea planului de donare benevolă de sânge numai cu 39 %. S-a ajuns la concluzia, că la moment raionul Hîncești trebuie să întreprindă acțiuni necesare pentru diminuarea situației prin revederea posibilităților de convingere a cetățenilor pentru a dona benevol sângele atât de necesar în salvarea vieților omenești. S-a venit cu argumente în sprijinul conlucrării mai eficiente dintre primari și Centrele de Sănătate.

O informație cu privire la modificări în Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 – XVI din 13 iulie 2018 privind implicarea beneficiarilor de ajutor social în prestarea activităților de interes comunitar și Pachetul minim de servicii sociale a prezentat dna Tamara GĂLUGĂRU, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei. În acest context, s-a atras atenția asupra implicării tuturor beneficiarilor de ajutor social în lucrări publice și aplicarea beneficiarilor la serviciile noi de susținere a familiilor/persoanelor defavorizate, copiilor aflați în situații de risc. Dna Vera Patrașcu, vicepreședintele raionului, a comunicat despre creșterea cazurilor de abandon, comportament antisocial, abuzuri de diferite feluri și că raionul nostru este raion-pilot în implementarea instrumentelor de prevenire a abuzului sub orice formă. Dumneaei a solicitat de lucrat pe prevenire și de colaborat cu factorii de decizie responsabili din teritoriu.

Dna Valentina TONU, șef Direcția Învățământ, a informat despre modificări în Documentele de politici educaționale. În scopul asigurării funcționalității instituțiilor și eficienței sistemului educațional se organizează cursuri de formare a specialiștilor din sistem.

Dna Elena Moraru Toma, secretarul Consiliului rational a comunicat despre Circulara de la CEC prin care se anunță despre Alegerile Parlamentare, care vor avea loc la 24 februarie 2019 și prin care se solicită de la APL de nivelul I de a asigura logistica electorală, de a pregăti sediile Secțiilor de votare necesare pentru scrutin și despre aprobarea prin Decizia Consiliilor Locale a Listelor candidaturilor care vor activa în Consiliile electorale.
La final s-au comunicat un șir de anunțuri în atenția reprezentanților APL de nivelul I.

Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here