Ambasada Franței, în cadrul orientărilor sale declarate, încurajează inițiativele de dezvoltare locală și de cooperare descentralizată internațională care implică structuri din Franța și Republica Moldova.

În 2018, Ambasada Franței lansează un concurs pentru proiecte mici de cooperare vizând dezvoltarea locală. În cadrul noii sale strategii 2017-2021, Agenția universitară a Francofoniei își propune să sprijine potențialul de angajare și integrarea profesională a tinerilor specialiști și, de asemenea universitățile, în calitatea acestora de actori ai dezvoltării globale și locale.

Concursul este deschis autorităților locale din Franța și Republica Moldova și partenerilor acestora (parc regional, societate civilă, ONG, universitate, liceu, fundație, asociație a diasporei, cluster și actor economic, micro-întreprinzător, altele). Prezentul concurs urmărește susținerea proiectelor de dezvoltare locală și de cooperare descentralizată Franța – Republica Moldova.

roiectul cu scop non-profit trebuie să permită desfășurarea acțiunilor de cooperare internațională în domeniul culturii, al mediului și climei, al dezvoltării urbane și rurale durabile, al educației, al tineretului și al dezvoltării economice.

Durata de executare a proiectului nu va depăși 12 luni, cu începere din data semnării contractului de finanțare.
Cuantumul maxim al contribuției Ambasadei Franței este fixat la 2000 € per proiect.
Cuantumul maxim al contribuției Agenției universitare a Francofoniei este de 1000 € per proiect. Promotorul moldovean al proiectului trebuie să asigure o autofinanțare minimă a proiectului său în proporție de 10%, iar totalul trebuie să fie asigurat în cadrul unui parteneriat diversificat.

Depunerea dosarului Dosarul în format PDF va fi transmis înainte de 16 septembrie 2018 exclusiv la următoarea adresă:
concurs.franta.moldova.2018@gmail.com

Anunțarea rezultatelor selecției : 25 septembrie 2018

Contactele pentru informații suplimentare : Ambasada Franței în Republica Moldova Martine Zejgman, Atașat de cooperare : martine.zejgman@diplomatie.gouv.fr
Biroul regional al Agenției universitare a Francofoniei – Chișinău Claudia Vișan, responsabilă proiecte: claudia.visan@auf.org.

Detalii: Concurs Coop Déc Projet 2018 Fr_16.09
Concurs Coop Déc Projet 2018 Ro_16.09

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here